Begin dit jaar zijn de nieuwe bezorgtijden ingegaan. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze tijden daadwerkelijk haalbaar zijn. Uiterlijk na week 12 wordt er een evaluatie gehouden. Dan gaan de postbodes en –bezorgers met hun leidinggevende in gesprek om te bespreken of de nieuwe tijden welke in januari 2016 zijn ingegaan over het algemeen kloppen. Met als doel: daar, waar het niet klopt aanpassingen te doen zodat de basistijden weer goed staan.

Waar wordt naar gekeken?
Hierbij zal gekeken worden naar hoe vaak er in de periode van week 1 tot en met week 12 van dit jaar een aanpassing van de looptijd heeft plaats gevonden. Als er voortdurend wordt bijgeplust (of misschien in sommige gevallen tijd afgehaald ) in een bepaalde wijk wordt hiermee duidelijk dat de voorgestelde tijd niet klopt en deze dus aangepast moet worden. Daarvoor is de evaluatie bedoeld zodat de basistijden over het algemeen haalbaar zijn en er niet elke dag weer aanpassingen nodig zijn, maar slechts in incidentele gevallen. Het blijft namelijk altijd mogelijk om je werkelijk gewerkte tijd door te geven.

Kom jij wel of niet uit met je looptijden? Niet? Laat het weten!
Geef elke keer als je niet uitkomt met de tijd zo nauwkeurig mogelijk door als je merkt dat de nieuwe voorgestelde tijd niet haalbaar is en wat volgens jou wel een reële looptijd is. Daarna hoef je alleen nog incidentele afwijkingen door te geven. Wij hebben een tabel gemaakt die je eventueel kunt gebruiken om de correcte looptijd door te geven. Download hier deze in pdf.

Als jij een tegenvoorstel hebt gedaan over de looptijden kan het zijn dat je teamleider in gesprek met je wil. Als je er onverhoopt samen niet uitkomt of je voelt je onder druk gezet geef dan aan dat je niet akkoord bent met de nieuwe tijden. In dat geval zal er een gesprek kunnen volgen waarbij zowel de procesmanager Bezorgen als iemand van de medezeggenschap zullen aansluiten. In dit gesprek wordt dan de definitieve looptijd vastgesteld.

Zoals eerder aangegeven: bij calamiteiten of verstoringen blijft de postbezorger of postbode de mogelijkheid houden om een afwijkende tijd (met onderbouwing) aan zijn of haar teamleider door te geven en wordt deze extra gewerkte tijd uitbetaald. Want gewerkte tijd = betaalde tijd. Altijd.

Aangepaste bezorgtijden worden na de evaluatie altijd ter instemming aan de OR voorgelegd. Als de gang van zaken in jouw geval niet correct is, geef het aan ons door! Wij maken dit opnieuw bespreekbaar met je leidinggevende met als doel om de reële bezorgtijden alsnog vast te stellen en op te nemen in de nieuwe werktijdregelingen.

Met vriendelijke groet, De BVPP-fractie in de OR van PostNL

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren