De directie van Productie heeft 3 april jl. een adviesaanvraag BSK 2017 (Besturings Structuur Keten) ingediend bij de OR Productie. Hierin stelt het bedrijf voor om het aantal leidinggevenden en medewerkers B&O (Beheer & Ondersteuning) te reduceren als gevolg van de aanhoudende volumedaling en de noodzaak tot kostenbesparingen. Mede als gevolg van bovenstaande is in het kader van de Nieuwe Weg van de Brief ( NWB ) 2016 het aantal voorbereidlocaties sterk gedaald en is ook het aantal postbezorgers afgenomen waardoor het volgens het bedrijf met minder leidinggevenden en ondersteuning zou moeten kunnen. Voor nu treft het de medewerkers B&O, de procesmanagers Voorbereiden, de procesmanagers Bezorgen en de teamleiders Bezorgen.

In een later stadium zullen de teamleiders Voorbereiden aan de beurt komen als duidelijk is wat de effecten zijn van de CodeerRegel. En wellicht de medewerkers van de Administratie Bezorgen; voor die deze groep volgt later een onderzoek om deze afdelingen anders in te richten en zal duidelijk worden wat daarvan de gevolgen zijn.

Voor alle medewerkers die onder bovengenoemde groepen vallen volgen er dus spannende tijden! Het is daarom van groot belang dat jullie je mening laten horen aan de OR, zodat zij met een goed en gedegen advies kunnen komen. Wij roepen daarom jullie op om vragen en / of opmerkingen kenbaar te maken aan OR-leden. Wij hebben als BVPP-fractie 4 OR-leden en 2 OC-leden uit deze doelgroepen waarmee wij de belangen goed kunnen behartigen maar ook jullie input is daarbij van groot belang. Overigens niet alleen jullie input, maar ook die van je collega’s die nog geen lid zijn van de BVPP; ook zij kunnen terecht met hun vragen en /of opmerkingen. Wijs hen daar s.v.p. op en wijs hen ook op het feit dat het altijd van belang is om lid te zijn van een vakbond, maar dat het juist nu voor hen nog belangrijker is om lid te worden! De OR hoopt veel reacties te mogen ontvangen en zullen hun uiterste best doen om tot een goed afgewogen advies te komen.

Reageren of vragen, stuur een mail naar secretariaat@bvpp.nl. Wij zorgen ervoor dat deze reacties en/of vragen terecht komen bij onze BVPP mensen in de OR.

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren