Door Sjaak van der Leij – Voorzitter OR CBS

Op 15 en 16 november 2016 hebben er OR verkiezingen plaatsgevonden binnen de organisatie van Cross Border Solutions (CBS). Dit is het organisatieonderdeel binnen PostNL waar alle internationale brief- en pakketpostactiviteiten zijn ondergebracht. Na een samenvoeging met Spring Global Mail in 2013 zijn per 1 januari 2016 ook de internationale pakketten erbij gevoegd. Of het nu dus gaat over de verzending van een verjaardagskaart naar Canada of om een postpakket met melkpoeder naar China, de verzending gaat via CBS. Sinds 2011 ben ik actief als voorzitter van de OR en heb ik dus mogen meedenken en adviseren over de verschillende samenvoegingen. De OR CBS bestaat na de laatste verkiezingen uit 13 personen, waarvan er 7 volledig nieuw zijn in de Medezeggenschap. 

Onze OR is samengesteld vanuit verschillende kiesgroepen. Zo is er een kiesgroep voor de Stafmedewerkers en zijn er kiesgroepen voor de verschillende productie-eenheden; International Mail Unit Amsterdam (IMU Ams), Rotterdam (IMU Rtm) en Sorteercentrum International pakketten (ScIP). 

De BVPP is met de volgende collega’s; 
 Fouad Nini (SciP), 
 Gea Fidder (IMU Ams) en 
 Sjaak van der Leij (Staf) 
 vertegenwoordigd binnen de OR CBS.

Als voorzitter van de nieuwe OR CBS ben ik blij met de zeven nieuwe leden die we hebben mogen begroeten. Ik vind het belangrijk dat deze jonge collega’s zich, ondanks hun vaak drukke baan in willen zetten voor de medezeggenschap en bereid zijn om mee te denken over belangen voor de organisatie en zijn medewerkers. 

Nieuwe leden betekenen echter ook dat je ze mee moet nemen in de organisatie en de onderwerpen die er allemaal spelen. Dit is één van de belangrijkste onderwerpen die er in de afgelopen 100 dagen gespeeld heeft. Omdat we te maken hebben met verschillende locaties willen we als OR in het midden van de organisatie staan. 

Door in gesprek te gaan met medewerkers en management willen we de belangen behartigen en meehelpen aan de verdere groei van de CBS organisatie. De groeiambities zijn groot en in de wereldwijd opkomende markt voor E-commerce willen we graag een prominente plaats innemen. 
OR


Dat betekent dat we een flexibele organisatie moeten hebben die snel in kan spelen op de sterk wijzigende vraag vanuit de markt. Om hier vanuit de OR goed op in te spelen zijn we bezig om een format te ontwikkelen die we kunnen gebruiken bij kleine organisatieaanpassingen zonder dat hiervoor een formeel adviestraject gelopen wordt. 

In de komende tijd krijgen we nog te maken met een aantal grote vraagstukken die ook voor de medewerkers van belang zijn. Het is dus belangrijk dat de collega’s de OR weten te vinden en dat we zichtbaar zijn. We willen dit onder andere doen door aanwezig te zijn bij de verschillende werkoverleggen en door informele gesprekken met de managers van de Stafafdelingen te hebben om op deze wijze oog en oor te zijn binnen CBS.

De goede contacten met onze bestuurder stellen ons ook in staat om op een open manier en met respect voor elkaars standpunten medezeggenschap te bedrijven. Al in een vroeg stadium van verschillende trajecten worden we geïnformeerd en krijgen we de gelegenheid om mee te denken en mee te praten. Deze openheid waarderen we en het heeft zeker toegevoegde waarde voor het overleg. 

We zullen ons blijven inzetten om de werkgelegenheid die er binnen CBS is te behouden en waar mogelijk verder te laten groeien. Waar mogelijk met de collega’s van de andere bedrijfsonderdelen die door reorganisaties dreigen hun werk te verliezen.

Wil je reageren op dit artikel? Wij horen altijd graag van onze leden! Klik hier voor onze contactgegevens. 

 

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren