Anton Verbeek (links) en Hans Blikman (rechts)

Door: Anton Verbeek, tweede voorzitter OR Hoofdkantoor

Sinds de verkiezingen in november 2016 zijn wij met zijn tweeën lid van de BVPP en gekozen in de OR van PostNL Hoofdkantoor. Hans Blikman en ik mogen de komende drie jaar de belangen van alle stafafdelingen en dat van PostNL vertegenwoordigen in de ondernemingsraad. 

Samenstelling OR Hoofdkantoor
De OR van het Hoofdkantoor bestaat nu uit 12 leden. Voor de verkiezingen waren er dat nog maar zes dus we zijn verdubbeld. In het begin kostte het veel tijd om de nieuwe leden wegwijs te maken. Na de eerste 100 dagen kregen allen de slag te pakken en konden wij het werk beter verdelen omdat er meer mankracht is. 

Sfeer
De sfeer binnen de OR is goed; de overleggen gaan gestructureerd en ook het overleg met de bestuurder, CFO Jan Bos. Natuurlijk ligt er een groot besparingsprogramma met veel gevolgen voor de medewerkers. We proberen als OR daarin een goede balans te vinden tussen de belangen van de medewerker en die van het bedrijf. Ook wij zijn ons ervan bewust dat de volumes en bijbehorende inkomsten voor PostNL dalen.

Het is mooi dat er twee leden lid zijn van de BVPP. Formeel zijn we zelfs de grootste fractie want van de 12 leden zijn er drie lid van een vakbond. De meerderheid is dus geen lid. Binnen de OR Hoofdkantoor is er geen verschil tussen de leden. Of je nu lid bent van een vakbond of niet, het maakt niet uit.

Doelen die wij nastreven
● Een goede balans tussen werk en privé voor iedere collega
● Goede communicatie binnen PostNL 
● Behoud van werkgelegenheid en het creëren van nieuw werk 

Al met al zijn de eerste 100 dagen van de OR Hoofdkantoor in de nieuwe samenstelling positief verlopen.

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren