Interview met Bert Tuk, voorzitter van de OR Productie PostNL

Hoe kwam de uitslag van de verkiezingen bij je aan?
"De avond dat de uitslag van de verkiezingen bekend werd gemaakt was een avond om niet snel te vergeten. Na een goede campagne waarin we met z’n allen heel veel werk hebben verzet kwam de BVPP als grote winnaar uit de bus. Voor het eerst in de historie van PostNL hebben we als BVPP de absolute meerderheid gehaald binnen de OR Productie en dat betekent verantwoordelijkheid nemen."

Wat veranderde er voor jou persoonlijk?
"Als lijsttrekker van de grootste fractie ben ik voorzitter van de OR geworden. Nadat ik bekomen was van deze mooie overwinning drong zich al gauw de praktische vraag op wat we concreet moesten doen om 1 januari 2017 van start te kunnen gaan. Het was van belang om niet gelijk hard van stapel te lopen maar eerst alles goed te overzien. 

Dat betekende veel gesprekken voeren en puzzelen om tot een goede verdeling van werkzaamheden te komen tussen de verschillende leden van de OR. We hebben als fractie vanaf het begin gekozen voor samenwerking met de andere partijen. We zitten er tenslotte niet voor ons zelf maar om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen."

Hoe ziet de fractie van de BVPP er uit?
"Onze fractie is een enthousiaste groep van 14 leden die popelen om zaken op te pakken. Van die 14 zijn er 8 nieuw in de OR, waaronder 4 postbezorgers. We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat die nieuwe leden zo snel mogelijk ingeburgerd zouden raken. Uit ervaring weten we hoe moeilijk dat is!"

Hoe zijn die eerste 100 dagen je bevallen?Bert Tuk"Het viel in het begin zeker niet mee om alle ballen in de lucht te houden maar gelukkig begin ik steeds meer mijn draai te vinden als voorzitter en uiteraard  heb ik genoeg enthousiaste OR leden die mij kunnen ondersteunen en  vanuit onze fractie Hans Schonenberg als goede 2e voorzitter. We blijven met zijn allen onze uiterste best doen om de belangen van onze achterban zo maximaal mogelijk te behartigen." 

Wat zijn je prioriteiten voor de volgende 100 dagen?
"
Het bedrijf heeft eind februari 2017 aangescherpte plannen voor de toekomst bekend gemaakt en wil de transformatie van het bedrijf versnellen. Recent heeft het bedrijf de nieuwe kopstructuur voor PostNL bekend gemaakt. De medezeggensch

 

ap moet hier nog over adviseren. Verder liggen er veel zaken op het bordje van de OR, waaronder bijvoorbeeld:

 • KOP structuur en wat dit betekent voor de OR Productie
  Adviesaanvraag Herontwerp Voorbereiden – onderdeel 'combibundel'.
  Implementatie Codeerregel
  Implementatie Toekomst Collectie Sorteren (TCS)
  Implementatie Toekomstige Organisatie Productie (TOP)
  Adviesaanvraag Besturings Structuur Ketens 2017 (BSK)
 • Evaluatie instemmingstraject code 62

Dus zoals je leest hoeft de OR zich niet te vervelen en er  is veel werk aan de winkel maar we zullen alle trajecten zorgvuldig behandelen en zoveel mogelijk onze achterban betrekken en laten ons niet opjagen omdat het bedrijf wil versnellen. Zorgvuldigheid voor snelheid zei een 'oud' OR-lid altijd en daar ben ik het van harte mee eens."

 Onze OR leden van de BVPP fractie zijn:

Bert Tuk

Nel Veerman (postbezorger)

Hans Schonenberg

Jenny van Bruggen (postbezorger en werkzaam op het Sorteercentrum)

Harm Hermkens

Chiel Kaijser

Ursula Dijkstra (postbezorger)

Cor van Helden

Annette Willems – van de Heuvel (postbezorger)

Albert Gerding

Martin Rietveld

Madeleine Brouwer (postbezorger)

Geerly Bauer (postbezorger)

Rene Aalders

 Mocht je vragen, klachten of opmerkingen hebben stuur een mail naar het secretariaat van de BVPP. secretariaat@bvpp.nl 

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren