Henk Hazenbroek

Door: Henk Hazenbroek

Namens de BVPP ben ik lid van de OR Commercie. De OR commercie is op vakbondsgebied echter niet zo georganiseerd en nogal een buitenbeentje. Ik ben namelijk de enige vakbondsman in de OR commercie, de overige OR leden zijn van de vrije lijst. Normaal gesproken gaan er verkiezingen vooraf aan het samenstellen van een OR maar bij gebrek aan verkiesbare leden zijn degene die zich hebben aangemeld ook als OR lid geïnstalleerd.

Opleiding
Voor alle nieuwe OR leden is een opleiding van twee dagen gepland om thuis te geraken in de rechten en plichten van een OR. Ook de WOR(wet op ondernemingsraad) is uitgebreid besproken. Aangezien de OR commercie bestaat uit bestaande en nieuwe leden gaat het vergaderen en behandelen van adviesaanvragen gewoon door. Dit is een prima methode om jezelf in te werken.

Vergaderingen, werkgroepen & Commissies
Er wordt éénmaal per maand vergaderd met de bestuurder(Directeur Commercie Arno van Bijnen) en hoofd HR(Stephanie Kessen). En er wordt éénmaal per maand een interne vergadering gehouden.De afdeling commercie bestaat uit de afdelingen Key Account Management, Regio Sales Management, Klant Contact, Retail en Strategie. En tevens zijn er nog twee OC’s welke onder OR Commercie vallen, nl OC DDM en OC Cendris.

Aangezien de materie best wel ingewikkeld is en 9 van de 10 keer ook helemaal nieuw, kost het best veel tijd en moeite om je te verdiepen in de adviesaanvragen die langskomen. De OR Commercie is daarom opgedeeld in diverse werkgroepen zodat er de nodige expertise kan worden opgebouwd. Tevens maken we gebruik van collega’s die geen lid zijn van de OR maar wel hun kennis willen delen. Dit is dan vooral tijdelijk en gebonden aan een adviesaanvraag.

Reorganisatie in 2020
Tot nu toe heeft de OR Commercie drie adviesaanvragen ontvangen en behandeld. Er is ook de aankondiging geweest voor de reorganisatie 2020. Bij deze reorganisatie zullen alle afdelingen van commercie opnieuw moeten gaan inkrimpen. En dit zal samengaan met het inkrimpen van het aantal FTE’s.

Bij een nieuwe adviesaanvraag kijken we bij de OR Commercie vooral naar de gevolgen voor de medewerkers. Hoewel uiteraard ook het belang van het bedrijf en de klant niet uit het oog wordt verloren.

En ondertussen heeft PostNL besloten om de topstructuur van het bedrijf te reorganiseren. Dit wil zeggen dat de afdeling commercie binnenkort op houdt te bestaan en moet fuseren met de afdeling productie, dit wordt dan de afdeling Mail Nederland. En dan ontstaat er een nieuwe afdeling “kanalen en consument”. Dit heeft tot gevolg dat de OR commercie niet langer meer bestaat en opgedeeld zal gaan worden in twee gedeelten. Interessante situatie waarbij geadviseerd moet gaan worden over het aanstellen van de “nieuwe” managers.

Mijn ervaring tot nu toe is vooral het feit dat er enorm veel werkzaamheden binnen Commercie plaats vinden waar ik niets vanaf weet. Bij een nieuwe advies aanvraag is het dan ook vooral zaak om te begrijpen wat de betreffende afdeling precies doet en hoe deze is georganiseerd. Pas als dit duidelijk is kan er een advies gegeven gaan worden. De werkgroep welke verantwoordelijk is voor de binnengekomen adviesaanvraag werkt deze eerst uit. Dit wordt dan besproken op de interne vergadering waar iedereen zijn zegje kan doen. Pas als dit traject rond is wordt het advies opgesteld.

Dus het lid zijn van de OR levert heel veel extra kennis van het bedrijf op, tevens is het ook prettig om direct met de bestuurder en managers te kunnen praten. Ze luisteren namelijk echt wel.

Ook het contact met de collega’s van andere afdelingen is bijzonder prettig. Samengevat wil ik mijn werk voor de OR als volgt omschrijven; Door de OR kom ik in contact met veel collega's van verschillende afdelingen, ik weet nu veel meer van de organisatie.    

  

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren