Als het goed is zijn jullie geïnformeerd door je management over de afspraken die zijn gemaakt met jullie OR over de feestdagen in april en mei 2017. Omdat wij bij de BVPP vragen krijgen over dit onderwerp, leek het ons goed deze afspraken onder jullie aandacht te brengen. Mocht je naar aanleiding van deze afspraken nog vragen hebben, laat ze ons weten via de email: secretariaat@bvpp.nl, bellen kan natuurlijk ook: 070 320 2904 Wij zorgen ervoor dat je vraag beantwoord wordt door onze leden in de OR Pakketten en Logistiek.

De afspraken die gemaakt zijn tussen de OR Pakketten en Logistiek en de bedrijfsleiding
Het gaat hierbij over de feestdagen rondom Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke processen op welke dagen wordt uitgevoerd en wat de gevolgen voor de diensten en werktijden van de medewerkers zijn. Daar waar sprake is van een officiële feestdag, is de feestdagentoeslag (100%, zie artikel 70 van de cao, over hoe dit werkt) van toepassing.

De bijzonderheden zijn:
•    Op de dinsdag na Pasen (18 april) worden evenals voorgaande jaren de routes gereden als op maandag. Werk je 5 dagen in de week in een roulerend rooster en zou je volgens je rooster di-za werken, dan heb je recht op compensatie zoals opgenomen in artikel 37 lid 3 van de cao. Collega’s die volgens de cao in aanmerking komen voor compensatie kunnen deze in overleg op de dinsdag compenseren.

•    Voor de dinsdag na Pinksteren (6 juni) is in verband met verwachte drukte wel het reguliere di-zat scenario van toepassing. PostNL verzoekt iedereen die volgens de cao in aanmerking komt voor compensatie, met zijn leidinggevende af te stemmen welke dag zij vrij kunnen plannen als compensatie voor Tweede Pinksterdag.

•    Op de depots Amersfoort, Den Bosch, Waddinxveen, Breda, Son en Utrecht zal de 'zondag sortering' in het Paas- en Pinksterweekend uitgevoerd worden op de maandagavond (Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag). Naar alle waarschijnlijkheid zal Depot Born op 21 en 28 mei en op 5 en 11 juni een extra verzendproces uitvoeren.

•    Koningsdag en Hemelvaartsdag vindt er geen distributie, avondbestelling en verzendproces plaats.

•    Op woensdag 26 april (de dag voor Koningsdag) en woensdag 24 mei (de dag voor Hemelvaart) zullen alle processen worden afgerond, uitgezonderd het postbussenproces. Ook zal er een volledig uitwisseling zijn van de shiftproducten. Hierbij worden alle medewerkers vriendelijk verzocht het gehele proces mee af te ronden. Voor de uren na 00.00 is  de feestdagentoeslag (artikel 70 cao) van toepassing.

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren