Op 21 december 2016 hebben we overleg gevoerd met TNT over een nieuwe cao. TNT heeft daarin de wens uitgesproken om de TNT CAO met één jaar (dus tot eind 2017) te verlengen. Er zal nog gesproken worden over de gebruikelijke CAO onderwerpen als loon en eventuele inhoudelijke wijzigingen. In het overleg is eveneens het Sociaal Plan aan de orde gekomen als ook, vooruitkijkend naar de daadwerkelijke integratie tussen FedEx en TNT in Nederland, het proces van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en de samenwerking met de bonden.

Zowel TNT als de vakbonden hebben de intentie uitgesproken om er samen uit te komen. De volgende meeting staat gepland voor 31 januari 2017. Als er vanuit jullie (onze BVPP leden) punten zijn die wij namens jullie moeten meenemen in het cao overleg, laat ze ons weten. Doe dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 22 januari a.s. Dit kun je doen door een mail te sturen naar secretariaat@bvpp.nl

Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er behoefte kan zijn onder de BVPP leden voor een informatiebijeenkomst rondom het bovengenoemde traject en alles wat daarmee samenhangt. Is die behoefte er, laat dit ons ook weten door een reactie te sturen naar secretariaat@bvpp.nl. Bij voldoende animo organiseren wij één of meerdere bijeenkomsten.

Voor vragen, bel gerust het secretariaat van de BVPP 070 – 320 29 04

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Download TNT documenten

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren