Tijdens de onderhandelingen van 31 januari hebben vakbonden en werkgever hun voorstellenbrieven uitgewisseld. Klik hier voor de werkgeversbrief en klik hier voor de werknemersbrief.

TNT en bonden blijken het eens te zijn over de looptijd van 1 jaar, aangenomen dat er ook goede afspraken te maken zijn over de volgende punten:
•    Qua loonsverhoging hebben we vooralsnog verschil van inzicht, vakbonden vragen 2,5%.
•    Vakbonden hebben aangegeven afspraken te willen maken over de verhouding tussen vaste en tijdelijke (flex/payrol/derden) banen. TNT verschaft volgende ronde inzicht in de aantallen flex binnen de organisatie.
•    Reparatie van het 3e WW jaar wordt in- en doorgevoerd zodra er op de landelijke tafel duidelijkheid is over de vorm waarin dit gegoten wordt.
•    Verlenging van het sociaal plan TNT is bespreekbaar, vakbonden hebben aangegeven er aan te hechten dat er één plan voor TNT en FedEx is, op het moment dat de integratie van de bedrijven van start gaat.

De belangrijkste vraag van vandaag was, net als vorige keer of FedEx bereidt is om een afspraak te maken over de toekomst van de bedrijfscao TNT na integratie van beide bedrijven. En op dat punt lijkt er heel voorzichtig beweging te zijn. De toezegging is nog niet binnen en nog lang niet helder genoeg, maar TNT geeft wel aan het mandaat te hebben om namens FedEx afspraken te maken en dat maakt dat er wat ruimte lijkt te ontstaan voor verder overleg.

Op 13 februari praten we verder. Wordt vervolgd.

postbike

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Download TNT documenten

banner bvpp

Lievereenpapiereninschrijffrm

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Contributie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

meldpunt

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren