Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Stijging minimumloon met ruim 10 procent

27/09/2022

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een aantal maatregelen aangekondigd. Een maatregel waar al een tijdje over werd gesproken, is dat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15 procent stijgt. Dat is inclusief de gebruikelijke indexatie.
Het moet de koopkracht van werknemers met lagere inkomens versterken. De AOW en de bijstand en de bestaande loongerelateerde uitkeringen (WIA, WAO, WW, ZW en verlofregelingen) gaan ook met deze 10,15 procent omhoog. De maatregel moet naast het koopkrachteffect werken aantrekkelijker maken.
De stijging van het minimumloon is veel hoger dan de eerder geplande verhoging van in totaal 7,5 procent over drie jaar.
Verder komt er per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek.

Hoe nu verder?
Deze aanpassing van de Wet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer. Op het moment dat het daadwerkelijk de Wet is moeten werkgevers het minimumloon gaan betalen.

Wat betekent dit voor de cao PostNL Postbezorgers?
Zoals het er nu naar uitziet heeft deze aanpassing met name gevolgen voor de medewerkers in de jeugdschalen en de medewerkers in trede 0 en 1. Bij een stijging van het minimumloon met 10,15% liggen de uurlonen in die schalen lager dan het nieuwe minimumloon. 

Werkgevers, dus ook PostNL, moeten iedereen het minimumloon gaan betalen. Hier hoeven we geen cao voor open te breken, omdat het Wet is. Een aantal van jullie gaf aan dat de tredes 0, 1, 2 en 3 nu wel erg dicht op elkaar komen te zitten. Dat vindt BVPP ook. Als de Wetswijziging definitief wordt, gaan we dit dan ook met PostNL bespreken.

Een tweede verandering is dat per 1 januari 2024 het minimumloon gebaseerd wordt op een 36-urige werkweek. Het uurloon is in de cao voor postbezorgers gebaseerd op een 38-urige werkweek. Concreet betekent dit dat het minimumloon per uur op 1 januari 2024 gaat stijgen.

Maar eerst wachten we af tot de Wetgeving defintief wordt. Uiteraard houden we je op de hoogte!

Zijn er in de tussentijd vragen, stuur een mail aan: secretariaat@bvpp.nl