Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Cao Postbezorgers en het minimumloon

29/11/2022

Zoals jullie weten wordt het minimumloon per 1 januari 2023 verhoogd met 10,15%. Dit heeft gevolgen voor de salaristabellen zoals deze zijn opgenomen in de cao Postbezorgers, met als looptijd 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2023. Vandaag hebben BVPP en CNV hier een brief over gestuurd aan PostNL.

In deze brief hebben we aangegeven dat we op korte termijn, uiterlijk 12 december a.s., met PostNL in gesprek willen over deze wijziging van het minimumloon. Vanzelfsprekend moet PostNL de wettelijke aanpassingen doorvoeren in de cao. Maar deze aanpassing van het minimumloon heeft ook gevolgen voor de rest van het loongebouw in de cao. Zo komen onder andere schaaljaren veel dichter bij elkaar te liggen dan nu het geval is. Daarom willen wij dit gaan bespreken met PostNL.

We houden jullie op de hoogte!