Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Geen overeenstemming met PostNL over een nieuwe cao-postbezorgers!

16/02/2024

 

Waardering, perspectief en werkplezier. Dat is de basis waarmee BVPP, CNV en FNV het cao-overleg voor een nieuwe cao-postbezorgers zijn gestart. We zijn inmiddels twee maanden verder en waar staan we nu? Plat gezegd we zijn er tot nu toe niet uitgekomen met PostNL.

Waardering
De waardering voor de postbezorger die al langer in dienst is blijft uit. Wij willen een substantieel verschil in salaris voor de postbezorger die al langer in dienst is en de postbezorger die nieuw is. Dat is de boodschap die we van jullie (onze leden) hebben meegekregen tenslotte. Tot op heden zijn we hier niet uit.

Werkplezier
Wij willen een Task Force Werkplezier inrichten met vertegenwoordigers van de Medezeggenschap, Vakorganisaties en Directieleden PostNL (alleen zij die direct een besluit kunnen nemen). Doel van dit alles is werkplezier en waardering naar de postbezorgers (terug)brengen. Onderwerpen die hier aan de orde moeten komen: depotbelevering, werkdruk, veranderingen, voldoende en juiste kleding voorradig voor de postbezorgers, hoe gaan we om met jubilea en afscheid, werkomstandigheden enzovoort. PostNL wil hieraan meewerken, maar we zijn er nog niet uit.

Perspectief
Met perspectief bedoelen we, wat is de toekomst voor de postbezorger? Dat de briefpost daalt dat weten we allemaal. Maar kan PostNL ons ook laten weten hoe zij de toekomst ziet voor haar postbezorgers. Wat is de werkgelegenheid op termijn? Welke ideeën zijn er over verhoging van de kwaliteit? Wil PostNL de postwet aanpassen? Vragen te over, waar tot op heden geen duidelijkheid over is.

Hoe nu verder?
We hebben PostNL gevraagd om hun inzet nog eens te (her)overwegen, onze openstaande vragen te beantwoorden en om te kijken hoe we uit de ontstane situatie kunnen komen. Zelf als vakorganisaties gaan wij in gesprek met onze kaderleden over bovenstaande. We houden jullie op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.