Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Algemene Ledenvergadering BVPP

08/03/2024

Algemene Ledenvergadering BVPP

Op vrijdag 22 maart 2024 zal de Algemene Ledenvergadering van de BVPP worden gehouden in MFA 'Hart van Hapert' op de Oude Provinciale Weg 21, 5527 BM Hapert. Het hoofdbestuur nodigt alle leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) en de overige leden uit deze Algemene Ledenvergadering van hun vakbond bij te wonen. (De reiskosten zullen worden vergoed volgens onze reiskostenregeling)

Programma:

 • Ontvangst vanaf: 10.00 uur
 • Aanvang vergadering: 10.30 uur

Agenda:

 1. Opening door voorzitter Cor Verbogt
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering van 14 april 2023
 4. Goedkeuring bestuurlijk jaarverslag 2023
 5. Jaarverslag 2023 door secretaris
 6. Behandeling Jaarrekening 2023 door Mike Pennock, penningmeester
 7. Verslag 'Kascommissie 2023'
 8. Bespreking 'Begroting 2024' door penningmeester Mike Pennock
 9. Benoeming leden kascommissie 2024
 10. Bestuursaangelegenheden
 11. Voorstel aanpassen contributiestelsel door Mike Pennock en Joost Bol

  Bestuursverkiezing:
  Conform het reglement treedt hoofdbestuurslid Mike Pennock reglementair af. Mike heeft zich kandidaat gesteld voor een volgende periode.
  Voorstel van het hoofdbestuur:
  Het hoofdbestuur stelt de Raad van Afgevaardigden voor om Mike Pennock te herbenoemen als hoofdbestuurslid.
  Het hoofdbestuur verzoekt de bestuurders om in te stemmen met de herbenoeming van Mike Pennock.

 12. Actualiteiten Pensioenen door Joost Bol
 13. Positie in de Postmarkt van PostNL door Henk Slotboom
 14. Algemene Vergadering 2025. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Ledenvergadering te houden op vrijdag 21 maart 2025
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Voor verdere vragen neem contact met ons op via telefoon: 070-320 29 04 of per e-mail: secretariaat@bvpp.nl.

Om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, schrijf je hier in!