Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Uitkomst van de cao-onderhandelingen cao-postbezorgers

27/03/2024

In december van het afgelopen jaar zijn de vakorganisaties (BVPP, CNV en FNV) gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao-postbezorgers. We zijn nu beland op het punt dat we niet verder komen in de onderhandelingen over de nieuwe cao.

Laten we vooropstellen dat je in een onderhandeling nooit alle punten die je inzet binnen zal halen. Verschillende punten hebben we als vakorganisatie(s) binnengehaald. Denk aan:

  • De Task Force Werkplezier
  • Verhoging fietsvergoeding (gemiddeld 10%)
  • Een jaarlijkse beloning voor de mentoren van € 150,- netto per jaar
  • Daarnaast hebben jullie aangegeven dat het belangrijk is om weer een trapsgewijze hogere beloning te realiseren voor postbezorgers die langer bij PostNL werken. Dit hogere beloning realiseren we niet direct maar wel binnen de looptijd van de nieuwe cao. In onderstaande tabel kun je zien dat er op termijn weer een groter verschil ontstaat tussen nieuwe postbezorgers en postbezorgers die al langer in dienst zijn.

Buiten de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 van 9,9% hebben wij afspraken kunnen maken over een nieuw loongebouw. Gelijktijdig met de introductie van het nieuwe loongebouw:

  • Gaan de jeugdigen vanaf 18 jaar het loon voor volwassenen ontvangen.
  • Wordt het jeugdloon voor 16-jarigen 80% van het WML.
  • Wordt jeugdloon voor 17-jarigen 90% van het WML.
  • Komen de jeugdloontoeslagen te vervallen.
  • Wordt er één extra schaaljaar toegevoegd, waarbij het laatste schaaljaar na 10 jaar wordt bereikt.

Nieuwe Loongebouw

Schaaljaren

Uurloon per

1 jan. 2024

Uurloon per

1 jul. 2024

Uurloon per

1 jan. 2025

Uurloon per

1 jul. 2025

0 (bij indiensttreding als postbezorger)

€ 13,27

€ 13,84

€ 14,11

€ 14,39

1 (1 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

€ 13,27

€ 13,86

€ 14,18

€ 14,50

2 (3 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

€ 13,27

€ 13,88

€ 14,23

€ 14,65

3 (5 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

€ 13,27

€ 13,91

€ 14,25

€ 14,80

4 (10 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

€ 13,27

€ 13,95

€ 14,54

€ 15,08

* = Postbezorgers zullen per 1 juli 2024 worden ingeschaald in het nieuwe loongebouw op basis van het aantal dienstjaren, waarbij de jeugdigen vanaf 18 jaar worden ingeschaald in schaaljaar 0.

Schaaljaren

Uurloon per

1 jul. 2024

Uurloon per

1 jan. 2025

Uurloon per

1 jul. 2025

0 (bij indiensttreding als postbezorger)

+4,3%

+2,0%

+2,0%

1 (1 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

+4,4%

+2,4%

+2,2%

2 (3 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

+4,6%

+2,5%

+3,0%

3 (5 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

+4,9%

+2,5%

+3,8%

4 (10 jaar na indiensttreding als postbezorger)*

+5,1%

+4,1%

+3,9%

De cao heeft een looptijd van twee jaar van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. In het document uitkomst van onderhandelingen kunnen jullie alle afspraken lezen die er gemaakt zijn. Klik hier om het document te openen.

Hoe nu verder?
Zoals jullie gewend zijn van de BVPP hebben we aan onze leden het resultaat ter stemming voorgelegd.  Als het merendeel van BVPP-leden vóór stemt dan kan BVPP een cao-akkoord sluiten met PostNL en kunnen de afspraken ingaan. Als het merendeel van BVPP-leden tégen stemt dan ondertekend BVPP niet.

Het kan zijn dat de CAO er toch komt als BVPP leden tegen stemmen. Of de CAO tot stand komt is ook afhankelijk van de uitslag van de stemming van de andere deelnemende vakbonden (CNV en FNV). Als er bij hen vóór gestemd wordt, dan wordt er ondertekend.

Wanneer de achterbannen van alle bonden tégen stemmen dan hebben we nog geen CAO. BVPP leden zullen dan in actie moeten komen om te bezien of we er met elkaar meer uit kunnen slepen.