Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Resultaat cao-postbezorgers stemming

05/04/2024

BVPP leden stemmen in met nieuwe cao-postbezorgers

Op 22 maart 2024 hebben we je geïnformeerd over het resultaat voor de cao-postbezorgers. Dit resultaat hebben wij aan je voorgelegd en we hebben je gevraagd om je stem uit te brengen. Inmiddels zijn alle stemmen geteld en de meerderheid van de BVPP leden heeft voor de cao-postbezorgers gestemd. 

De uitslag van de stemming is: 

  • Voor: 64%
  • Tegen: 36%

De uitslag van de stemming hebben wij vandaag teruggekoppeld aan PostNL.