Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Aanpassing contributiestelsel BVPP per 1 mei 2024

23/04/2024

Op 22 maart jl. is er tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Bond van Post Personeel (BVPP) besloten om het contributiesysteem binnen de BVPP aan te passen. Bij deze aanpassing hebben we gestreefd naar een vereenvoudiging van het huidige systeem (15 verschillende contributie-categorieën).

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de gegevens waarop de contributie binnen de BVPP is gebaseerd. Denk hierbij onder andere aan: gewijzigde salaristabellen in cao’s, het niet meer ontvangen van informatie van je werkgever over bijvoorbeeld in welke schaal je zit (dit op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)). Het werd dus tijd voor een inhaalslag en uniformiteit. Tijdens de ALV is er dan ook door de aanwezige leden besloten om van 15 verschillende contributiesoorten naar 5 verschillende contributiesoorten te gaan. De nieuwe contributie categorieën per 1 mei 2024 zijn:

 

Categorie

Bedrag per maand

t/m 28 jaar

Gratis

cao Postbezorgers

€        4,25

cao PostNL, FedEx, Ceva

€        7,75

AOW-gerechtigden

€        6,00

Overige leden

€        7,00

Mocht er voor jou iets veranderen, dan hebben we je hierover afgelopen week per brief geïnformeerd.