Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Jullie Prisma ervaringen

22/05/2024

Beste collega’s

We zijn enkele maanden verder sinds de invoering van Prisma, de werknaam voor de invoering van de People en Logistieke coaches. Wij krijgen als BVPP veel signalen met problemen binnen van medewerkers, maar ook van de People coaches en Logistieke coaches.

Deze signalen verontrusten ons zeer! De BVPP fractie van de ondernemingsraad bespreekt deze signalen binnen de OR met de bedrijfsleiding, echter de bedrijfsleiding spreekt over ‘aanloopproblemen’. Op zich hebben we daar begrip voor het is immers een grote verandering. Maar….wij vragen ons af of de bedrijfsleiding wel de juiste voorstelling van zaken geeft (of heeft), gezien de reacties die we als BVPP binnen krijgen.
Daarom willen we jullie vragen om jullie ervaringen met ons te delen. Met deze signalen willen we dan als vakbond BVPP ook in gesprek gaan met PostNL. Tevens kunnen we dan ook onze BVPP fractie binnen de OR ondersteunen. We kunnen dan van meerdere kanten de druk opvoeren om tot een spoedige evaluatie te komen, zodat er snel verbeteringen zichtbaar worden.

Bij voorbaat bedankt voor jullie medewerking, samen moeten we voor die broodnodige verbetering kunnen zorgen!

De betreffende mensen hebben een mail gekregen waar een link in staat waarin zij hun ervaringen kunnen delen!