Samen houden we het leuk!

U bent hier:

Ontstaan BVPP

Net zoals PostNL (Staatsbedrijf der PTT, PostNL. TNT) heeft de BVPP diverse rechtsvoorgangers gehad. Als we terug het verleden ingaan dan zie je dat de BVPP in 2025 60 jaar bestaat. Daarom even een klein stukje geschiedenis naar de roots van de BVPP.

In 1965 is de vakbond vereniging van Kantoorpersoneel (VVKP) opgericht. Personeel binnen het Staatsbedrijf werkzaam achter de loketten op een postkantoor en werkzaam in administratieve functies sloten zich aan bij de VVKP. De VVKP groeide gestaag en kreeg steeds meer inbreng in het overleg met de directie. De stem van de VVKP werd gehoord!

Tot in de jaren tachtig was er een duidelijk onderscheid binnen het Staatsbedrijf tussen, zoals men destijds werd genoemd uniform dragend personeel (de postbodes) en kantoorpersoneel. In de overleggen werd het meest gesproken over het uniform dragend personeel, en minder over het kantoorpersoneel. Om de stem van de VVKP meer te laten horen richting de directie werd er naar samenwerking gezocht met een partij die de belangen van het uniformdragend personeel vertegenwoordigde. Die werd gevonden in de vereniging van post personeel (VVPP).

De VVPP en de VVKP gingen samenwerken om de belangen van al het personeel te behartigen, zowel voor het uniform dragend als het kantoorpersoneel. Op 1 januari 1987 zijn deze twee bonden samen verder gegaan onder een nieuwe naam, de Bond van Post Personeel (BVPP). De belangrijkste reden daarvoor was dat er best veel onderwerpen aan de orde kwamen die ten voordeel waren voor de een, maar nadeel had voor de andere groep. Door deze groepen samen te voegen konden er beter afwegingen gemaakt worden, zonder dat de ene groep ten opzichte van de andere groep werd uitgespeeld.

Op 1 januari 1989 werd het Staatsbedrijf der PTT verzelfstandigd en kwam er de eerste cao tot stand voor medewerkers die werkzaam waren bij de PTT (voorloper van PostNL). De BVPP is vanaf dag 1 betrokken geweest bij de totstandkoming van cao’s tot op de dag van vandaag.

Nog steeds wordt binnen de BVPP het beleid door leden bepaald. We zoeken in ons overleg met PostNL naar een gezonde balans tussen medewerker en het bedrijf, waarbij werkgelegenheid een belangrijk onderwerp is en blijft. Tot op de dag van vandaag is de BVPP een hele representatieve vakorganisatie, met het vertrouwen van bijna 4.000 leden. En daar mogen we, na bijna zestig jaar, best trots op zijn.