Alles over recht op pauze

Na een paar uur werken heb je recht op pauze. Maar hoe zit het wettelijk gezien met pauzes? Wanneer heb je er recht op en hoe lang moet een pauze minimaal duren?

De wettelijke pauze
De wettelijke pauze wordt geregeld in de Arbeidstijdenwet (Atw) en in het Arbeidstijdenbesluit. Ook in de cao voor PostNL 2022-2024 staat iets beschreven over de pauze. We kijken eerst naar wat de Atw zegt over pauzes en daarna naar wat de cao erover zegt.

Arbeidstijdenwet
In de Atw staat dat je pas van een pauze spreekt als het werk voor tenminste 15 minuten wordt onderbroken. Verder staat in de Atw dat als je langer dan 5,5 uur werkt je recht hebt op minimaal 30 minuten pauze. Die 30 minuten mag worden gesplitst in twee kwartieren. Minder dan een half uur pauze per 5,5 uur mag niet.

Werk je langer dan 10 uur dan heb je recht op tenminste 45 minuten pauze. Ook die 45 minuten mag worden opgedeeld in kwartieren. In de cao mag van deze tijden in positieve zin afgeweken worden. Dat wil zeggen dat er wel vaker en langer pauze gegeven mag worden, maar niet minder vaak en korter.

PostNL cao 2022 -2024
In de cao staat dat als de werkdag tussen de 5,5 en 8 uur duurt de regels van de Atw gelden. Vanaf een 8-urige werkdag wijkt de cao af en heb je vanaf 8 uur werk recht op 45 minuten pauze (in plaats van vanaf 10 uur, zoals in de Atw staat). Deze 45 minuten kan worden opgesplitst in een half uur en een kwartier (niet in drie losse kwartieren).

Er zijn twee situaties waarin je mogelijk geen pauze krijgt (let op: dit geldt niet voor postbezorgers):

  • Als je werkt in een functie waar vervanging tijdens pauzes organisatorische problemen oplevert;
  • Als je een functie hebt waarvoor je steeds bereikbaar moet zijn.

Wil je weten wat er nog meer over pauze geschreven staat in de PostNL cao 2022 -2024? Bekijk dan de cao, pagina 17.

Cao postbezorgers
In de huidige cao voor postbezorgers staat niets beschreven over pauzes. Dat betekent dat voor postbezorgers de regels uit de Atw gelden.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over pauzes of heb je andere werkgerelateerde vragen? Als lid van BVPP  kun je je gratis laten adviseren en laten bijstaan door onze juristen!