BVPP voorkomt dat medewerkers minuren in eigen tijd moeten inhalen of moeten verrekenen met verlof

De coronapandemie is een recent voorbeeld van een omstandigheid die van grote invloed was op het werk en de gezondheid van onze collega’s. Veel werknemers waren ziek geworden of moesten in quarantaine, waardoor ze niet in staat waren om te werken en soms grote hoeveelheden minuren opbouwden. Gelukkig bestaan er regels voor minuren die bepalen dat deze uren "voor rekening van de werkgever komen". Dit betekent dat werknemers hun salaris behouden, zelfs als ze niet konden werken (bijvoorbeeld vanwege COVID-19).

Echter, in sommige gevallen verlangde PostNL dat werknemers de opgebouwde (corona-)minuren op een later moment in kwamen halen of zelfs zouden verrekenen met verlof. Dit was in strijd met de regels omtrent minuren. De BVPP stond daarom op voor de rechten van de werknemers en kwam in actie.

Voor de medewerkers die de BVPP hebben opgezocht, heeft de BVPP in die individuele zaken contact opgenomen met PostNL om haar bezorgdheid te uiten over de plannen om de minuren later te laten inhalen of te verrekenen met verlof. De BVPP benadrukte dat dit in strijd was met de regels van de overheid en dat het onacceptabel was om van haar werknemers te verwachten dat zij deze uren in hun eigen tijd zouden inhalen laat staan de minuren te verrekenen met verlofuren. De BVPP drong erop aan dat PostNL zich aan de regels hield en de minuren volledig (en onvoorwaardelijk) zou betalen.

De actie van de BVPP had effect. PostNL heeft in alle door de BVPP behandelde gevallen haar standpunt gewijzigd de minuren volledig uitbetaald, zonder dat werknemers ze later hoefden in te halen. Dit was een enorme opluchting voor de werknemers.

De actie van de BVPP is een goed voorbeeld van hoe vakbonden kunnen opkomen voor de rechten van werknemers. Het toont aan dat, zelfs in tijden van onzekerheid en crisis, er kracht kan liggen in verenigde actie en samenwerking tussen werknemers en hun vertegenwoordigers. Dankzij de inzet van de BVPP konden de werknemers van PostNL met meer zekerheid werken tijdens deze uitdagende tijden.

Heb je vragen over jouw rechten op werk of heb je een arbeidsgeschil? Neem contact op met een jurist van de BVPP!