Bestuur BVPP

Hoofdbestuur  
   
Voorzitter
Cor Verbogt
cverbogt@bvpp.nl
   
Vicevoorzitter & aanspreekpunt persoonlijke belangenbehartiging
Toon van Dun
tvandun@bvpp.nl
   
Penningmeester
Mike Pennock
mike@bvpp.nl
   

Aanspreekpunt PR, bestuurder cao, ledenvoordelen en ledenwerving 
Gerard van Rijn
gvanrijn@bvpp.nl