Eerste hulp bij privé problemen

Naast problemen met je werkgever, kunnen zich ook problemen in de privésfeer voordoen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld echtscheiding, huurkwesties, problemen over aankopen of schadeclaims. Voor een eerste mondeling advies over deze problemen kun je een beroep doen op een van onze juridische adviseurs.

Deze specialisten adviseren jou over hoe te handelen en of het zinvol is een advocaat in te schakelen. Deze service is voor onze leden gratis. Wil je gebruik maken van deze adviesmogelijkheid, neem dan contact op met:

Coördinator diensten van de BVPP
Monique Bakker
Veursestraatweg 88-90
2265 CE Leidschendam
Telefoon: (070) 320 2904 (Maandag, dinsdag of donderdag tot 15.00 uur)