Nieuws

 • Stand van zaken cao TNT

  28/02/2018
  TNT / FedEx

  Op 13 februari hebben de gezamenlijke vakbonden Bond van Post Personeel, FNV en CNV onderhandelt over een nieuwe cao voor TNT. We brengen jullie hierbij op de hoogte over de stand van zaken.

  TNT SLUIT CAO BGV NIET UIT
  In haar inzetbrief heeft TNT aangegeven dat zij (op termijn) de arbeidsvoorwaardenpakketten  van TNT en FedEx willen gaan integreren in één cao. Onze belangrijkste eis daarin is dat de cao TNT als uitgangspunt wordt gebruikt voor deze integratie en niet de cao beroepsgoederenvervoer waar FedEx nu onder valt. Wij hebben tijdens de onderhandelingen gevraagd of TNT aan ons wil bevestigen dat de cao TNT inderdaad als uitgangspunt wordt gebruikt. Dit heeft de werkgever tot nu toe niet met een volmonding ‘ja’ kunnen beantwoorden. 

  Het was daarvoor volgens de werkgever nog te vroeg in het integratie traject van TNT FedEx. Wij hebben aangegeven dat een lange integratie termijn (jaren) die uiteindelijk leidt naar 1 cao TNT FedEx bespreekbaar is. Wij hebben begrip voor de complexe situatie die een integratie met zich meebrengt, maar we willen voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van TNT afzakt naar het niveau van de cao beroepsgoederenvervoer. Daarom hebben we TNT de vraag gesteld of ze dan in elk geval willen uitsluiten dat de cao beroepsgoederenvervoer de cao is waar het nieuw te vormen bedrijf onder gaat vallen. Helaas kon de werkgever ook die uitspraak niet doen.
   
  VERLIES VAN INKOMEN
  Daarom maken wij ons zorgen. Bij de collega’s van het recent verkochte TNT Innight Express hebben we heel duidelijk gezien wat er gebeurd met het inkomen van werknemers als ze van de cao TNT onder de cao beroepsgoederenvervoer gaan vallen. Er werd namelijk aanzienlijk ingeleverd. Op de ledenraadplegingen vertellen we daar meer over.
   
  OVERIGE ZAKEN MBT HET cao OVERLEG
  De werkgever verhoogde het bod voor loonsverhoging van 1% naar 1,2%, Wij vinden dat nog steeds te krap. Het sociaal plan wil de werkgever verlengen voor alléén het TNT personeel en niet ook voor het FedEx personeel. Maar over de looptijd van één jaar zijn we het nog steeds eens.
   
  LEDENVERGADERINGEN
  Wij willen ons onderhandelingsmandaat met jullie doornemen, we zijn tenslotte een vakbond waar het beleid van onderaf wordt gemaakt, en roepen jullie op tot het bijwonen van algemene ledenvergaderingen voor BVPP leden op de volgende locaties en tijdstippen.
  •    Maandag 13 maart om 19.30 uur te Leidschendam in het kantoor van de BVPP
  •    Dinsdag 14 maart om 19.30 uur te Nieuwegein bij Nijemonde 4, 3434 Nieuwegein

  Zijn jullie met meerdere collega’s van een bepaalde vestiging en willen jullie een bijeenkomst bij jullie in de buurt, laat het ons weten en dan kijken wat we kunnen regelen. 
   
  AANMELDEN VOOR EEN BIJEENKOMST
  Wil je je aanmelden voor een bijeenkomst in Leidschendam of Nieuwegein, laat het ons weten via de mail secretariaat@bvpp.nl of bel met 070 - 320 2904 Wil je met een aantal collega’s een bijeenkomst bij jou, in de buurt neem dan ook contact met ons op.