Kortdurend zorgverlof

 • Kortdurend zorgverlof

  30/07/2018
  Belangenbehartiging

  Iedere werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof om bijvoorbeeld je zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. In dit artikel geven we een toelichting op kortdurend zorgverlof en wat het verschil is met calamiteitenverlof, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan

  Wanneer geldt het kortdurend zorgverlof?
  Je hebt het recht om kortdurend zorgverlof op te nemen als je de noodzakelijke verzorging moet bieden aan één van de volgende personen:

  • jouw echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie je ongehuwd samenwoont;
  • een inwonend kind van wie je de ouder bent;
  • een inwonend kind van jouw echtgenoot, geregistreerde partner of de persoon met wie je ongehuwd samenwoont;
  • een pleegkind dat op hetzelfde adres woont en door jou duurzaam wordt verzorgd;
  • een ouder of grootouder
  • een broer of zus
  • kleinkind
  • iemand anders in jouw naaste omgeving.

  Wat is het verschil tussen kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof?
  Je kunt beroep doen op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. Calamiteitenverlof is bestemd voor de eerste noodopvang. Lukt het je niet om de zorg voor naasten binnen een dag aan iemand anders over te dragen, dan kun je daarna gebruik maken van de regeling kortdurend zorgverlof. Hier kun je nog eens doorlezen, wat er precies onder calamiteitenverlof wordt verstaan. 

  Wat zijn de voorwaarden voor kortdurend zorgverlof?
  Wil je kortdurend zorgverlof opnemen, dan mag dat alleen wanneer je de enige bent die de zieke op dat moment kan verzorgen. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je geen kortdurend zorgverlof opnemen.

  Hoe lang duurt het kortdurend zorgverlof?
  Voor kortdurend zorgverlof gelden een aantal regels:

  • per twaalf maanden kan je maximaal twee keer het aantal uren dat je in een week werkt, opnemen. Bij een 12-urig contract kan je dus maximaal 24 uur opnemen.
  • Het zorgverlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.

  Als de maximumtermijn van het kortdurend zorgverlof verstrijkt, kan je vervolgens gebruik maken van het langdurend zorgverlof.

  Hoe controleert je werkgever of het kortdurend zorg verlof wel echt nodig is?
  Je werkgever mag je vragen om bij terugkomst de reden tot verlof te bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een rekening van een doktersconsult of een afspraakbevestiging van een medisch onderzoek.

  Heb ik recht op salaris tijdens kortdurend zorgverlof?
  Tijdens het kortdurend zorgverlof moet je werkgever je minimaal 70% van het salaris (+ vakantiegeld) doorbetalen, maar niet minder dan het minimum loon.

  Mag de werkgever het zorgverlof weigeren?
  Als je zorgverlof aanvraagt, mag je werkgever dat weigeren. Je werkgever moet daar echter wel goede argumenten voor hebben. Bijvoorbeeld dat de onderneming door jouw afwezigheid in ernstige problemen komt. Als er een conflict ontstaat over het toekennen van zorgverlof, neem dan direct contact met de BVPP op, zodat we samen met jou kunnen beoordelen of de weigering van de werkgever acceptabel is.