Wat is calamiteitenverlof?

 • Wat is calamiteitenverlof?

  30/07/2018
  Belangenbehartiging

  Calamiteitenverlof is bedoeld voor de medewerker die direct vrij moet nemen door onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden. De werkgever moet een redelijk verzoek om calamiteitenverlof altijd toekennen. Je meldt het verlof bij je werkgever. 

  Wat is een calamiteit?
  Met calamiteit wordt een onvoorziene noodsituatie bedoeld. Deze situatie kan niet uitgesteld worden. Voorbeelden van omstandigheden waarin je recht hebt op verlof:
  •    je moet je kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
  •    je partner moet bevallen;
  •    je waterleiding is gesprongen en je moet meteen een loodgieter regelen;
  •    een direct familielid overlijdt;
  •    je moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of je moet iemand uit je naaste omgeving naar de dokter begeleiden;
  •    je kunt alleen onder werktijd stemmen.

  Voor wie geldt het calamiteitenverlof?
  Het calamiteitenverlof geldt in principe voor medewerkers die te maken hebben met dit soort onvoorziene noodsituaties. Daarbij maakt het niets uit welke functie of welk dienstverband je hebt. Dus ook in een proefperiode of tijdens vakantiewerk heb je recht op dit verlof.

  Hoe lang duurt het calamiteitenverlof?
  Het belangrijkste uitgangspunt bij de duur van het calamiteitenverlof is de ernst van de noodsituatie. De duur van het verlof moet redelijk zijn. Soms kan ook een paar uur voldoende zijn, in het geval van de gesprongen waterleiding bijvoorbeeld.

  Belangrijk om te weten: Indien je het calamiteitenverlof opneemt in verband met de noodzakelijke zorg voor een ander(kind, partner of ouders, broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of iemand anders in je directe omgeving), dan is de duur daarvan beperkt tot één dag. Voor zover deze zorg een langer verlof noodzakelijk maakt, dient je gebruik te maken van je recht op kortdurend zorgverlof (hier zullen we binnenkort aandacht aan besteden).

  Heb je recht op salaris tijdens het calamiteitenverlof?
  Tijdens het calamiteitenverlof heb je recht op doorbetaling van het salaris. Ook de opbouw van pensioen en vakantie-uren loopt gewoon door.

  Hoe vraag ik calamiteitenverlof aan?
  Als je door een noodgeval of bijzondere persoonlijke omstandigheid niet op je werk kunt komen, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met je werkgever. Je vertelt je werkgever hoeveel tijd je nodig denkt te hebben.

  Verrekenen met vakantiedagen?
  Alleen als je daarmee instemt, dan kan het calamiteitenverlof verrekend worden met de bovenwettelijke vakantiedagen.

  Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het secretariaat.