Ben je verhinderd om te werken door een privésituatie en twijfel je over het soort verlof dat je moet aanvragen?

  • Ben je verhinderd om te werken door een privésituatie en twijfel je over het soort verlof dat je moet aanvragen?

    30/08/2018
    Belangenbehartiging

    Deze regel geldt in zijn algemeenheid: De werkgever kan op verzoek van de medewerker zo nodig onder voorwaarden, verlof met of zonder doorbetaling van salaris verlenen in de gevallen dat daartoe aanleiding bestaat. Dus geef bij je werkgever de aanleiding van het verlof op en verzoek om doorbetaling van loon tijdens dat verlof. Heb jij vragen over je persoonlijke situatie? Wij horen het graag!