De Bond van Post Personeel (BVPP) roept politici op: neem snel een besluit in de postmarkt

 • De Bond van Post Personeel (BVPP) roept politici op: neem snel een besluit in de postmarkt

  08/08/2018
  BelangenbehartigingOverigePostNL CAO

  Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

  De Tweede Kamer maakt zich terecht druk over minder brievenbussen en de duurdere postzegels, maar in het groter post-geheel zijn dit slechts details. In de krimpende postmarkt van Nederland staat het voortbestaan van de 24-uurs postbezorging zwaar onder druk en daarmee het werk van 60.000 postmedewerkers, met name die werkzaam zijn bij PostNL en Sandd.

  De postmarkt krimpt jaarlijks met 10% en op geen enkele wijze kunnen bezuinigingsmaatregelen dit tegenhouden. Op maandag 6 augustus jl. werden de gevolgen van de krimp zichtbaar: PostNL meldde rode cijfers. De BVPP roept de politiek daarom op tot actie.

  De BVPP doet een beroep op de politiek om op zeer korte termijn concrete stappen te nemen om de werkgelegenheid van het postpersoneel in Nederland te redden. Stop het huidige afbraakbeleid met onhoudbare concurrentie! Maak snel een besluit in de postmarkt!

  Niets doen leidt immers tot het omvallen van de postpartijen en - ten gevolge - een hoog percentage banenverlies onder het postpersoneel. De BVPP wil een situatie vermijden waarbij postbedrijven met subsidies overeind gehouden moeten worden door de staat. Een situatie als die in Denemarken, waar bijna niemand nog post verstuurt. Waar de staat de kastekorten aanvult met subsidies vanwege de dodelijke combinatie van de afnemende post-service en enorme prijsverhogingen. Waar het de standaard is geworden dat de post nog maar 1x in de week wordt langsgebracht en het versturen van de post € 1,21 kost; een 24-uursbrief is zelfs 3x zo duur en kost € 3,63!

  De BVPP beveelt de politiek ten zeerste aan om gehoor te geven aan het advies van mevrouw Oudeman over de postmarkt, dat zij in juni aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer aanreikte. Oudeman adviseert een heldere verschuiving van de huidige moordende (prijs)concurrentie die leidt tot uitholling van arbeidsvoorwaarden naar stabiliteit, door samenwerking tussen de postpartijen toe te staan. Met andere woorden: consolidatie.

  Voorkom werkeloosheid onder het postpersoneel en sta de postpartijen toe om netwerken samen te voegen en de krachten te verenigen. De BVPP is er van overtuigd dat deze oplossing, in de sterk krimpende postmarkt, zal leiden tot (1) fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor al het postpersoneel, (2) het voortbestaan van ook de 24-uurs bezorging en (3) sociale reorganisatie. Wanneer de politiek op de handen blijft zitten, zullen duizenden postmedewerkers er de dupe van zijn.


  De BVPP roept u, dames en heren politici, op om zo kort mogelijk na het reces een nuchter besluit te nemen en niet ideologisch, maar pragmatisch te kiezen voor de belangen van de Nederlandse burger en werknemer.


  Namens het Hoofd Bestuur van de Bond van Postpersoneel,


  Cor Verbogt
  Voorzitter BVPP