Nieuws

 • 9 Tips voor het aanvragen van je verlof en vakantie voor 2019

  24/10/2018
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  Medewerkers van PostNL kunnen tot en met 18 november 2018 weer hun vakantieweken of losse verlofdagen voor 2019 aanvragen. Weet jij nog niet wanneer je op vakantie wil volgend jaar? Of weet je nog niet zeker wanneer jouw partner vakantie krijgt? Wil je vrij hebben met de kerst of oud en nieuw? Lees de tips en tricks over hoe jij het best jouw vakantie kunt aanvragen!

   

  Recht op vakantie

  Iedereen heeft volgens de wet recht op een x-aantal vakantiedagen. Om te weten op hoeveel wettelijke vakantiedagen jij recht hebt, vermenigvuldig je het aantal uren dat jij per week werkt maal 4. Bijvoorbeeld, als jij 25 uur per week werkt, dan heb jij recht op 100 vakantie-uren per jaar.

  Daarnaast heb je bovenwettelijke vakantiedagen, deze zijn met jouw werkgever afgesproken en staan in de CAO. Postbezorgers hebben geen bovenwettelijke vakantiedagen.

  Bij PostNL heeft iedere medewerker het recht om minimaal 3 weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Volle, aaneengesloten vakantieweken worden vakantieplanning genoemd.

  Langer vakantie nemen mag ook, maar als dat knelpunten geeft in het toekennen van verlof van collega’s, dan kunnen hier voorwaarden aan worden gesteld door jouw leidinggevende (bijvoorbeeld, niet alle weken in een schoolvakantieperiode opnemen).

   

  Hoe vraag je verlof aan?

  Vraag je vakantie/verlof aan via www.mijnwerk.postnl.nl of ESS voor sorteermedewerkers. Dit werkt prettiger dan de app MijnWerk. Het is niet aan te raden om deze app te gebruiken voor jouw vakantieverzoek voor 2019, omdat deze beperkte planningsmogelijkheden heeft (maximaal 3 wk en 365 dagen vooruit).

  Laat je door jouw leidinggevende niet wijs maken dat je jouw vakantie/verlof via een papieren formulier of per e-mail moet aanvragen, want dat is juist niet de bedoeling! Hierdoor ontstaan namelijk gemakkelijk fouten bij de teamleider/administratie.

   

  Tot en met 18 november 2018 kun jij jouw vakantie/verlof aanvragen bij PostNL. Hieronder staan 9 tips voor jouw vakantie-/verlofaanvraag voor 2019.

   

  Tip 1. Bij twijfel, gewoon doen!

  Ook als je nog niet 100%  zeker weet wanneer je op vakantie wil gaan volgend jaar, is het toch goed om jouw verlof/vakantie vóór 18 november 2018 aan te vragen. De kans dat je kunt wisselen van hoogseizoen naar laagseizoen is groter dan andersom.

   

  Tip 2. Losse vrije dagen

  Als jij voldoende vakantie-/verlofdagen hebt, is het ook mogelijk om losse vrije dagen aan te vragen. Dit worden verlofdagen genoemd. Doe dit vooral voor zaterdagen. Een zaterdag terugtrekken kan altijd, maar het later in het jaar aanvragen is moeilijker.

   

  Tip 3. Meer-uren In Vakantie Tijd

  Als je MIVT-uren spaart, mag je ook die verlofuren nu al aanvragen. Later in het jaar is dat vaak lastig in verband met de onderbezetting. Terugtrekken kan altijd nog.

   

  Tip 4. Wees een vroege vogel!

  Je hoeft niet tot 18 november 2018 te wachten om je verlof aan te vragen als het om de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2019 gaat én als die buiten de schoolvakanties/carnaval valt. Je kunt jouw aanvraag nu al indienen! Jouw leidinggevende mag op basis van ervaring (bijv. in die week gaan weinig collega’s op vakantie) je vakantieperiode al goedkeuren.

  Het geeft echter geen garantie op goedkeuring, want jouw leidinggevende mag er voor kiezen om de officiële deadline (18 november 2018) toch aan te houden en jouw verlofverzoek pas later goed te keuren.

  Jij moet in ieder geval vóór 4 december 2018 hier bericht over krijgen.

   

  Tip 5. Geen bericht = goed bericht

  Wanneer jij jouw verlofverzoek vóór 18 november 2018 hebt ingediend en jij vóór dinsdag 4 december 2018 geen bericht hebt ontvangen van jouw leidinggevende, dan is jouw verlof goedgekeurd!

  Het kan voorkomen dat je geen bericht ontvangt omdat jouw leidinggevende uitstel nodig heeft, er hebben dan te veel collega’s verlof aangevraagd voor dezelfde week en jouw leidinggevende heeft dan meer tijd nodig om alle aanvragen te beoordelen.

  Jouw leidinggevende moet jou in dit geval vóór 4 december 2018 een bericht hebben gestuurd met de mededeling dat het wat langer gaat duren. Jouw leidinggevende heeft dan tot en met uiterlijk 17 december 2018 om jou te laten weten of jouw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

  Volgt jouw leidinggevende deze procedure niet? Dan heb jij automatisch recht op goedkeuring van jouw verlof/vakantieaanvraag.

   

  Tip 6. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

  Per week mag er een bepaalde hoeveelheid medewerkers, vallend onder dezelfde leidinggevende, met verlof.

  Tijdens de zomervakantie: de helft van de medewerkers mag met verlof/vakantie.

  Tijdens de voorjaars-, carnavals-, krokus-, mei- en herfstvakantie: 40% van de medewerkers mag met verlof/vakantie.

  Gedurende het hele jaar: 30% van de medewerkers mag met verlof/vakantie.

  In september: slechts 20% van de medewerkers mag met verlof/vakantie.

  Als jij jouw verlof later dan 18 november 2018 aanvraagt, dan hebben alle eerder ingediende aanvragen voorrang en loop jij het risico dat jouw aanvraag wordt afgekeurd. Zorg er dus voor dat je op tijd bent!

   

  Tip 7. Vervallen van vakantie/verlof

  Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk om vakantie/verlof aan te vragen.

  Je moet jouw vakantie/verlof in hetzelfde jaar dat je het hebt opgebouwd opnemen. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de vakantie/verlof komt te vervallen.

  Controleer daarom goed of je nog vakantie-/verlofuren over hebt met jouw vakantiekaart (niet met de app!). Zorg ervoor dat je deze uren vóór 30 juni 2019 opneemt en vraag je verlof ruim vóór 30 juni 2019 aan, anders loop je alsnog het risico dat je jouw uren kwijt raakt.

  Voor bovenwettelijke, opgebouwde vakantie-/verlofdagen geldt dat je deze tot 31 december 5 kalenderjaren later nog mag opnemen.

   

  Tip 8. Kerst

  In de periode van 9 december 2018 tot aan kerst (25 december 2018) is verlof slechts zeer beperkt mogelijk.

  Toch is het mogelijk om in de kerstperiode verlof aan te vragen! In de week tussen Kerst en Oud en Nieuw (26 december tot en met 31 december 2018) mag 20% van de medewerkers met verlof.
  Dien jouw verlofverzoek voor deze periode vóór 18 november 2018 in, dan is de kans groot dat je dan vrij krijgt!
   

  Tip 9. Schakel hulp in

  Is iets uit dit artikel jou niet duidelijk? Is jouw verzoek afgekeurd en kom je er met je leidinggevende niet uit? Of heb je andere vragen over vakantie en verlof?
  Bel dan naar 070 320 2904 met jouw vraag of stuur jouw vraag naar secretariaat@bvpp.nl. Wij helpen je graag verder!