Nieuws

 • Door afspraken met de OR Productie PostNL geen overcompleet

  30/10/2018
  PostNL CAO

  De OR Productie is al langere tijd van mening dat er door reorganisaties zoals de codeerregel, de combibundel en de “Nieuwe Weg van de Brief” geen productie medewerker overcompleet verklaard kan worden.

  De OR heeft bij het bedrijf nadrukkelijk aangegeven dat het overcompleet verklaren van medewerkers onacceptabel is. Dit heeft na lang en stevig overleg geresulteerd in de definitieve afspraak met het bedrijf dat er als gevolg van deze reorganisaties geen productie medewerkers overcompleet worden verklaard.

  Nieuwe afspraken in het kader van de “Nieuwe Weg van de Brief 2019”
  Recent heeft de OR nieuwe afspraken met het bedrijf gemaakt in het kader van de “Nieuwe Weg van de Brief 2019”. De afspraken “Nieuwe Weg Van De Brief 2019” hebben betrekking op reorganisaties waarbij voorbereidingslocaties worden geoptimaliseerd en gecentraliseerd.

  Bij zowel de invoering van de codeerregel als de combibundel heeft de OR met het bedrijf afgesproken dat er geen medewerkers overcompleet worden verklaard. Deze afspraak heeft de OR na overleg met het bedrijf uitgebreid met de afspraken in het kader van de “Nieuwe Weg Van De Brief 2019”. Het uitgangspunt bij deze reorganisaties is dat alle betrokken productie medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd geplaatst worden op een passend werkpakket. Hiervoor is wel enige flexibiliteit van zowel het bedrijf als de betrokken medewerkers vereist. De OR heeft in het kader van deze reorganisatie ook nog een aantal andere afspraken met het bedrijf gemaakt;

  • De aanlevertijden op de depots worden gefaseerd vervroegd naar 12 uur. Alleen bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Dit heeft wel consequenties voor de voorbereiding. De voorbereiding moet hierdoor eerder starten. De OR heeft afgesproken dat medewerkers die worden ingezet op het voorbereidproces dat start voor 05.00 uur dit alleen op vrijwillige basis doen. Voorbereidingswerkzaamheden die starten om bijvoorbeeld 3 uur worden zoveel mogelijk gekoppeld aan andere werkzaamheden ook bij Sorteren zodat een complete nachtdienst ontstaat.
  • De medewerkers krijgen bij optimalisatie en centralisaties van Voorbereidlocaties een interesseformulier waarbij ze aan kunnen geven welke werkzaamheden ze na de start van de nieuwe werktijdregeling willen doen. Dit kunnen werkzaamheden bij Sorteren, Voorbereiden en/of Bezorgen zijn, maar er wordt ook gevraagd of medewerkers interesse hebben om bij Pakketten, TGN (Tijd Gebonden Netwerk) of Groot Transport te werken. Medewerkers kunnen ook aangeven of ze interesse hebben in werk op een andere locatie.
  • Als de codeerregel wordt ingevoerd op een locatie, worden de minuren per maand kwijtgescholden van de medewerkers die vallen onder de cao Post NL. Ook is afgesproken dat medewerkers vrijdagochtend weten wat hun rooster voor de week erop is; daar kan alleen in goed overleg met de medewerker zelf vanaf geweken worden.
  • De codeerregel en de combibundel worden niet tegelijk ingevoerd. Hierdoor kunnen medewerkers in stappen wennen aan de nieuwe werkwijze. Bij invoer van de combibundel wordt op sommige locaties de WTR niet aangepast.
  • Uitgangspunt is dat postbodes en zaterdagwerkers met een contract van 20 uur en minder voor de volledige contract uren in de bezorging worden ingezet met behoud van hun huidige arbeidsvoorwaarden en om te voorkomen dat medewerkers erg lange reisafstanden woon- werkverkeer moeten afleggen.

  Bron: nieuwsbrief OR Productie 30 oktober 2018