Nieuws

 • Voordeelregeling: verdien je vakbondscontributie deels terug!

  01/11/2018
  @VICECeva LogisticsOverigePostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  Ook dit jaar is het weer mogelijk om gebruik te maken van de voordeelregeling rondom de vakbondscontributie. Je kunt een gedeelte van de betaalde contributie terug krijgen via de ‘regeling fiscale verrekening vakbondscontributie’.

  Dit houdt in dat de fiscale verrekening in mindering wordt gebracht op het brutosalaris en vervolgens als netto vergoeding wordt toegekend. Je betaalt dan minder belasting en sociale premies! Heel voordelig dus!

  De regeling is alleen van toepassing als het is opgenomen in jouw cao.

  Hoe kun je gebruik maken van de regeling?

  Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet je natuurlijk wel lid te zijn van de vakbond (BVPP) en de jaarlijkse vakbondscontributie te hebben voldaan. Een andere voorwaarde is, dat je nog in dienst bent bij PostNL in de maand maart 2019.

  Lever jouw jaaropgave van de betaalde vakbondscontributie in bij jouw werkgever. Jouw werkgever zorgt dan voor de verrekening.

  De vakbondscontributie over 2018 kun je vanaf 1 januari 2019 declareren via het vernieuwde ‘Mijn HR’, via de Concur app op je mobiele telefoon of rechtstreeks via Concur.  Vanaf 1 januari 2019 vind je het onderwerp Vakbondscontributie in de rubriek Overige Kosten.
  De verrekening vindt plaats in de maand maart 2019.

  Hoe kom ik aan een jaaropgave van de betaalde vakbondscontributie?

  • Voor leden werkzaam bij Service Point, CEVA Logistics en Cendris:
   Het bewijs van betaling over 2018 is met een begeleidende brief reeds aan jou verzonden.
    
  • Voor leden werkzaam bij ING en de Douane:
   Het bewijs van betaling en de begeleidende brief kun je de komende week verwachten.
    
  • Voor leden werkzaam bij PostNL die vallen onder de CAO PostNL:
   De jaaropgave van jouw betaalde vakbondscontributie zal in de maand december 2018 aan jou worden toegezonden.
    
  • Voor leden werkzaam bij PostNL die vallen onder de CAO Postbezorgers:
   Ingevolge wettelijke bepalingen ben jij helaas uitgesloten van deze vergoeding.
    
  • Voor de Overige BVPP leden:
   Is er in jouw cao een regeling voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie? Meldt dit dan direct aan de BVPP ( tvandenoever@bvpp.nl ). De penningmeester van de BVPP zal dan de getekende jaaropgave van de betaalde contributie jou zo spoedig mogelijk toezenden.