Nieuws

 • Stel je verkiesbaar voor de ING OR verkiezingen in februari 2019

  23/11/2018
  @VICE

  Vakbond @VICE is op zoek naar collega’s die het een uitdaging vinden om met de top van ING in gesprek te gaan. Je moet je realiseren dat het hectische jaren zullen worden, waarbij een hoog incasseringsvermogen onontbeerlijk is. @VICE vindt dat de medezeggenschap binnen ons bedrijf geen volgend en controlerend karakter moet hebben, maar dat het een resultaatgerichte karakter moet hebben. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij, dat de relatie tussen bedrijfsleiding en medezeggenschap vrij is van sociale plichtplegingen en bureaucratie.

   

  De medezeggenschap heeft volgens de wet een tweeledige doelstelling, wat vastgelegd is in de WOR (wet op de ondernemingsraad). Ten eerste het behartigen van de personeelsbelangen, en ten tweede het behartigen van de doelstellingen van de Onderneming.

   

  @VICE is de vakbond, die de balans in evenwicht kan en wil houden tussen het werknemers belang en het bedrijfsbelang. Wanneer de balans in beweging komt, dient @VICE er voor zorg te dragen, dat de balans niet doorslaat. Dit betekent dus een beleid dat zorgt voor een nieuw evenwicht in een nieuwe situatie.

   

  Ondernemingsraad werk is goed werk, waarmee jij jezelf verder ontwikkelt. Je hebt een vakbondsteam achter je staan waar je altijd op kunt terugvallen en met een vakbond achter je sta je sterk.

   

  Heb jij interesse en/of heb je vragen hierover, stuur dan een e-mail naar: secretariaat@bvpp.nl

   

  Verkiesbaar stellen kan tot 11 december 2018!