Nieuws

  • Stand van zaken cao overleg PostNL

    26/11/2018
    PostNL CAOPostNL Pakketten

    Inmiddels zijn we in overleg met PostNL over een nieuwe cao PostNL. De huidige cao loopt af op 31 december 2018. Nadat we in eerdere bijeenkomsten onze voorstellen hebben toegelicht, heeft PostNL afgelopen vrijdag een eerste reactie gegeven op onze inzetbrief. We zijn nog in afwachting van de inzetbrief van PostNL. Concrete afspraken zijn er dan ook nog niet gemaakt. Het cao overleg zetten we vrijdag 30 november voort. Wordt vervolgd.

    Klik hier om het vorige artikel hierover te lezen. De inzetbrief is hier ook te lezen of te downloaden.