Nieuws

 • Terugblik op 2018: prestatie van de Ondernemingsraad PostNLs

  29/11/2018
  PostNL Pakketten

  Nu de drukke periode van SKNJ aankomt en het einde van het jaar nadert, is het goed om even stil te staan en terug te blikken op de resultaten die de samenwerking tussen de Ondernemingsraad PostNL (hierna: OR) het Managementteam PostNL (hierna MT) hebben opgeleverd voor het postpersoneel in 2018.

  Wat heeft de OR goed geregeld voor jou?

  Meldpunt

  Voor Transportchauffeurs en voor Distributiechauffeurs werd een meldpunt opgericht. Dit was onderdeel van het ‘plan van aanpak werkdruk’ van de OR en het MT van PostNL.

  Het meldpunt werd opgericht om de knelpunten in de planning van transportchauffeurs en de routes van distributiechauffeurs aan te pakken.

  Ervaar jij als chauffeur problemen in jouw werk (planning of route)? Maak dan gebruik van het meldpunt!
  Ook als het probleem al is besproken met de leidinggevende is nog steeds mogelijk om gebruik te maken van het meldpunt.

  www.meldpuntwerkdruk.mijnpostnl.nl

  Het belangrijk dat jij problemen meldt via het meldpunt. De OR krijgt zo zicht op welke depots of transportlocaties problematisch zijn en de OR grijpt in als er de problemen niet worden aangepakt door PostNL.

  Min-uren Transport SKNJ

  Net als in 2017 worden in 2018 de min-uren van transport tijdens de SKNJ (Sinterklaas-Kerst-Nieuwjaarsperiode) vanaf week 46 niet verrekend.

  Bellen met de BOCO

  In 2018 hadden transportchauffeurs melding gemaakt bij de OR over het probleem dat zij regelmatig klanten of depots met de eigen telefoon moesten bellen als zij voor een gesloten hek stonden.

  Dit is niet langer nodig. Transportchauffeurs kunnen nu met de BOCO bellen bij dergelijke problemen.

  Rondetafelgesprekken

  In 2018 hebben diverse rondetafelgesprekken plaatsgevonden tussen het MT en de distributiechauffeurs. Het doel van de rondetafelgesprekken was om een dialoog tussen het MT en de distributiechauffeurs te creëren, zodat beide partijen een open en eerlijk gesprek met elkaar konden aangaan.

  Vanwege het succes zullen in de toekomst ook voor de planbaliemedewerkers en sorteermedewerkers rondetafelgesprekken met het MT plaatsvinden.

  Trui in kledingpakket van chauffeurs

  Als resultaat van de overleggen tussen de OR en het MT is de trui aan het bedrijfskledingpakket toegevoegd voor distributie- en transportchauffeurs.

  Warmte aanpak

  Door de hete zomer van 2018 kwamen verbeterpunten aan het licht op de werkplekken van PostNL.

  De verbeterpunten en de verbeteringen:

  • De ramen van de pakketbussen konden niet verder open dan een paar centimeter.
   • Alle bussen werden aangepast zodat de ramen volledig open kunnen.
  • Bussen hadden geen met airco.
   • PostNL heeft toegezegd dat alle nieuw bussen zullen worden uitgerust met airco.
  • De temperaturen in de werkpanden waren ondragelijk.
   • Er vond een proef plaats met koelvesten voor sorteerders en een blazer bij de lose loading. De reacties op deze proef waren positief.
   • Bij de bouw van nieuwe werkpanden zal er rekening worden gehouden met het binnenklimaat.

  Aannemen personeel

  Bij Pakketten en Transport is er sprake van een hoge werkdruk. Om de werkdruk te verlagen en het personeelsbestand op peil te houden wordt er bij PostNL hard gewerkt aan het werven van nieuw personeel. De OR houdt hier ook in 2019 toezicht op.

   

  De OR zet zich in voor de belangen van het postpersoneel en lost de problemen van de werkvloer op. Dit is alleen mogelijk als problemen worden gemeld. Maak daarom gebruik van het meldpunt en bij andere problemen, mail de BVPP via secretariaat@bvpp.nl

  Heb je vragen en of opmerkingen? Je kunt het altijd bij ons aangeven!

   

  Namens de BVPP fractie van de OR,

  fijne feestdagen en een gezond en goed nieuw jaar!

   

  Bond van Post Personeel