Nieuws

 • OR corrigeert vergissing van PostNL: Deeltijdpostbodes uit Vlaardingen niet voor 100% bij Bezorgen

  30/11/2018
  PostNL CAO

  PostNL had bijna de afspraken van de ‘Nieuwe weg van de Brief 2019’ verkeerd toegepast, met nadelige gevolgen voor de deeltijdpostbodes van voorsorteercentrum Vlaardingen. De fout is op tijd door de ondernemingsraad Productie PostNL gecorrigeerd.

   

  Situatie

  In februari 2019 zullen de postmedewerkers van het voorsorteercentrum Vlaardingen overgeplaatst worden naar het voorsorteercentrum Rt. Giesenweg.

  Nieuwe weg van de Brief 2019

  Binnen Mail NL blijft de omvang van het werkpakket verminderen. Om in de toekomst PostNL financieel gezond te houden, zijn reorganisaties noodzakelijk. Daarom worden vestigingen gefaseerd gesloten en nieuwe vestigingen geopend die passen binnen de nieuwe logistiek van de post.

  PostNL en de OR Productie hebben afspraken gemaakt over de reorganisaties binnen Mail NL. Deze zijn vastgelegd in ‘Afspraken Nieuwe weg van de Brief 2019’.

  Met de afspraken willen PostNL en de OR Productie overcompleet voorkomen, zonder te hoeven inleveren op de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

  Maatregel overcompleet voorkomen

  Een van de afspraken uit deze overeenkomst houdt in dat zaterdagwerkers en postbodes met een contract van 20 uur of minder volledig bij Bezorgen geplaatst worden (tegen hun huidige arbeidsvoorwaarden) om overcompleet te voorkomen.

  Deze afspraak geldt alleen als:

  • Er sprake is van een grote reisafstand in het woonwerkverkeer na de verhuizing.
  • Er geen goede combinatie mogelijk is (een mismatch) van het beschikbare werkpakket met het personeelsbestand,

  De genoemde postmedewerkers moeten in dat geval ander werk uitvoeren om niet overcompleet te raken.

   

  Misverstand van PostNL

  PostNL heeft bij het samenvoegen van voorsorteercentrum Vlaardingen met voorsorteercentrum Rt. Giesenweg de bovengenoemde afspraak willen toepassen.

  Dit zou betekenen dat de postbodes met een contract van 20 uur of minder van Vlaardingen voor al hun contracturen ingezet zouden worden bij Bezorgen in Rt. Giesenweg.

  Maar bij deze verhuizing is er geen sprake van een grote reisafstand of een mismatch. PostNL heeft daarom de afspraak uit de ‘Nieuwe weg van de Brief 2019’ verkeerd willen toepassen.

  OR Productie grijpt in

  De BVPP-fractie van de OR Productie heeft PostNL op de misvatting gewezen, met als gevolg dat PostNL de maatregel heeft ingetrokken.

  Postbodes van voorsorteercentrum Vlaardingen met een contract van 20 uur of minder worden daarom niet volledig bij Bezorgen ingezet.

  Alleen in goed overleg tussen de postbode en de leidinggevende kan de postbode voor meer uren worden ingezet bij Bezorgen, als er sprake is van onderbezetting.
  Er wordt dus van beide partijen flexibiliteit verwacht. Zij moeten samen tot een afspraak komen over het aantal uren die de postbode bij Bezorgen zal maken.

   

  Heb je vragen of opmerkingen hierover?
  Laat het de OR Productie weten en stuur jouw mail dan naar secretariaat@bvpp.nl .

  Samen houden we het leuk!