Nieuws

 • Veranderende en nieuwe wetgeving in 2019

  11/01/2019
  @VICECeva LogisticsOverigePostNL CAOPostNL PakkettenPostNL PostbezorgersTNT / FedEx

  Het nieuwe jaar is ingegaan en dat betekent ook de onvermijdelijke wijzigingen op het gebied van wet- en regeling. Eerder hebben we jullie al geinformeerd over de Wet invoering extra geboorteverlof. In dit artikel staan we beknopt stil bij de andere relevante wijzigingen.

   

  AOW-leeftijd
  De AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari opgeschoven naar 66 jaar en vier maanden. Deze verhoging vloeit voort uit de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (2016). Die bepaalt ook dat de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2022 gekoppeld is aan de levensverwachting. Vijf jaar voor het desbetreffende kalenderjaar wordt vastgesteld met welke leeftijd men in dat kalenderjaar AOW-gerechtigd wordt. Voor 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en drie maanden.

   

  Minimumloon en -jeugdloon
  Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar (was: 22 jaar) recht op het volledige wettelijke minimumloon.
  Het minimumjeugdloon gaat komend jaar omhoog voor werknemers van 20, 19 en 18 jaar. Vanaf 1 juli hebben 20-jarigen recht op 80 procent van het wettelijk minimumloon (in 2018: 70 procent), 19-jarigen krijgen 60 procent (was: 55 procent) en 18-jarigen 50 procent (was: 47,5 procent). Het wettelijk minimumloon – en daarmee het minimumjeugdloon – gaat op 1 januari 2019 omhoog, naar € 1.615,80 per maand (€ 372,90 per week; € 74,58 per dag) bruto bij een volledig dienstverband. Zie voor een volledig overzicht van het minimuloon de website van de rijksoverheid

   

  Transitievergoeding
  Het maximale bedrag dat een werkgever moet betalen aan transitievergoeding is per 1 januari omhoog gegaan naar € 81.000 (was: € 79.000).