Nieuws

 • Principeakkoord bereikt over cao PostNL

  17/01/2019
  PostNL CAOPostNL Pakketten

  Vanavond 17 januari heeft de BVPP samen met CNV en VHP2 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao PostNL. Het waren geen gemakkelijke onderhandelingen, maar wij denken dat we met het resultaat van de onderhandelingen toch tevreden kunnen zijn. Zeker als je kijkt naar de (financiële) situatie waarin PostNL op dit moment verkeerd. Na bespreking met het cao platform (een groep BVPP leden, die werkzaam zijn bij PostNL), leggen wij het resultaat positief aan jullie voor. Zoals altijd bepalen jullie via een stemronde of we definitief akkoord gaan met de nieuwe cao afspraken.

  De belangrijkste afspraken uit het akkoord hebben we voor jullie hieronder op een rijtje gezet. Het volledige principeakkoord, kun je via deze link downloaden of lezen.

  Looptijd 

  De cao start op 1 januari 2019 en loopt af op 31 maart 2020 en heeft looptijd van 15 maanden.
   

  Loon & eenmalige uitkering

  Gedurende deze looptijd wordt je salaris met 3% verhoogd. Dit gebeurt in drie stappen, te weten:

  • Per 1 januari 2019 met 1%
  • Per 1 juli 2019 met 1,5%
  • Per 1 maart 2020 0,5%

  In januari 2020 wordt een eenmalige uitkering van 100 euro netto uitbetaald aan de medewerker met een voltijd dienstverband. De medewerker met een deeltijd dienstverband ontvangt de eenmalige uitkering naar rato van zijn contractomvang met een minimum van 25 euro netto.
   

  Werkdruk en werkgelegenheid

  We hebben met PostNL afgesproken om voor meer mensen banen te creëren en de werkdruk te verlagen en hebben de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij Pakketten groeit het aantal eigen personeel van 1300 naar 1800 eigen pakketbezorgers in dienst van PostNL. Het aantal eigen pakketbezorgers moet harder groeien dan de toename van pakketten. We gaan dus meer mensen aannemen als dat het werk groeit, dit moet de werkdruk verlagen. Daarnaast gaat PostNL 200 pakketbezorgers met een tijdelijk contact bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd aanbieden na uiterlijk 1 jaar.
  • Ten behoeve van het omzetten van flexibele arbeid in loondienst, werkgelegenheid en doorstroom zal PostNL gedurende de looptijd van deze cao ten minste 30 arbeidsplaatsen vacant stellen bij het onderdeel IMEC.

   

  Tegemoetkoming woon-werk

  De huidige tabel reiskosten woon-werk was tot maximaal 60 kilometer. Deze wordt uitgebreid tot 70 kilometer. Daar tegenover staat dat de tijdelijke tegemoetkoming uit artikel 8.5 lid 2 vervalt met ingang van 1 januari 2020. De reiskostenvergoeding in de cao is netto. Deze uitbreiding naar 70 kilometer betekent 54 euro netto meer als bij 60 kilometer.

   

  Duurzame inzetbaarheid en generatiepact

  We hebben afgesproken dat we met PostNL samen onderzoeken hoe we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen vergroten. We bekijken daarom of we het generatiepact moeten aanpassen of dat wij op een andere manier kunnen investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ondertussen verlengen we het generatiepact voor maximaal 75 medewerkers. Nieuwe deelnemers aan het generatiepact hoeven niet langer met 65 jaar met pensioen. Voortaan is dit gekoppeld aan je AOW-leeftijd en kun je uiterlijk 1,5 jaar vóór je AOW-leeftijd met pensioen gaan als dit voor jou aantrekkelijker is.
   

  Overige afspraken

  We hebben ook afspraken gemaakt over onderstaande punten, jullie kunnen deze teruglezen in het principeakkoord:

  • Vergoeding beroepskosten
  • Arbeidsvoorwaarden op maat
  • Vakbondsfaciliteiten
  • Werkomgeving
  • Verhoging pensioenopbouw

  Daarnaast gaan we twee pilots doen. Een pilot over een persoonlijk keuze budget en een pilot over opleiding en ontwikkeling. Ook hebben we een aantal technische wijzigingen afgesproken in de cao met PostNL.
   

  Bijeenkomsten

  Wij vinden het belangrijk dat jullie goed geïnformeerd zijn over de afspraken die we hebben gemaakt. We gaan dan ook een vijftal bijeenkomsten houden in het land, waar we jullie het akkoord kunnen toelichten en jullie je vragen kwijt kunnen. Maak hier gebruik van om jezelf zo goed mogelijk te informeren zodat je de juiste informatie en achtergronden weet en je zodoende een goede afweging kunt maken om je stem uit te brengen.
  Voor BVPP leden worden de reiskosten vergoed.

  Over waar en wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden, ontvangen jullie z.s.m. bericht.
   

  Stemprocedure

  Na het houden van de bijeenkomsten, krijgen jullie dus een uitnodiging om te stemmen. Bij de Bond van Post Personeel hebben de leden het namelijk voor het zeggen of wel/niet akkoord gaan met de inhoud van dit principe akkoord.