Nieuws

 • De Nieuwe Route van de Post uitgelegd: stap 1, 2, 3

  07/03/2019
  PostNL CAOPostNL Postbezorgers

  PostNL is dit jaar gestart met de Nieuwe Route van de Post (NRP). In februari 2019 werd stap 1 van de NRP uitgevoerd: de uitvraag naar jouw inzetbaarheid. In totaal bestaat de NRP uit vijf stappen (voor sorteermedewerkers zijn het vier stappen). Wat staat je te wachten? Wanneer gaat er wat gebeuren? Waar kun je terecht met je vraag of probleem? De BVPP-fractie van de OR brengt je graag op de hoogte!

  De stappen van de NRP

  Stap 1: inventariseren (uitvraag van jouw inzetbaarheid; vond plaats in februari 2019)
  Stap 2: teamleiders maken inzetplanning
  Stap 3: terugkoppeling naar de medewerkers
  Stap 4: (eventuele) individuele gesprekken
  Stap 5: afronding met akkoord

  Wat kan ik als sorteerder verwachten van NRP-stap 1, 2 en 3?

  Sorteermedewerkers hebben stap 1 niet gehad. De inzetplanning verandert namelijk niet voor iedereen.

  Als jij een nieuwe inzetplanning krijgt en jouw werktijden worden veranderd, dan ontvang je in maart/april 2019 een uitnodiging voor een inloopspreekuur en je ontvangt de nieuwe inzetplanning met de vraag om binnen 5 werkdagen voor akkoord te tekenen. Mocht je er niet mee akkoord gaan, dan moet je aan PostNL doorgeven wat jouw redenen zijn.

  Heb je hierover vragen of wil je advies? De BVPP is er voor jou. Laat het ons weten via nrp@bvpp.nl

  Wat kan ik als postmedewerker verwachten van NRP-stap 2?

  Bij stap 2 van de NRP gaat jouw leidinggevende aan de slag met het maken van de nieuwe inzetplanning. Jouw leidinggevende moet met de volgende zaken rekening houden bij het maken van de nieuwe inzetplanning:

  • Eerst  worden de medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd ingepland (en dan degenen die alleen op bepaalde dagen kunnen werken). Daarna de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.
  • Iedere postmedewerker moet zoveel mogelijk worden ingeroosterd op uren die aansluiten bij het bestaande werkpatroon.
  • Er wordt altijd rekening gehouden met een tweede werkgever of bijzondere omstandigheden, zoals mantelzorg.
  • Postbezorgers die er recht op hebben op basis van hun 13-weeksgemiddelde en het ook zelf willen, kunnen een contractverhoging krijgen.

  Wat kan ik als postmedewerker verwachten van NRP-stap 3?

  Vanaf eind maart/april 2019 volgt stap 3: de terugkoppeling van de nieuwe inzetplanning aan het team. Voor die tijd komt de BVPP met een nieuw bericht over de gang van zaken.
  Heb jij al voor 20 maart als postbezorger, postbode of voorbereider jouw nieuwe inzetplanning gekregen? Dit is niet volgens de gemaakte afspraken tussen de OR en PostNL. Stel ons op de hoogte door te mailen naar nrp@bvpp.nl.
  De OR waaronder ook de BVPP-fractie  is nog met PostNL in gesprek om duidelijke afspraken te maken over stap 3 tot en met stap 5 van de NRP.

  De OR is ook nog met PostNL in gesprek over de documenten die de medewerkers hebben ingediend bij NRP-stap 1. Hoe gaat PostNL met die privégegevens om na het maken van de inzetplanning? Binnenkort volgt een nieuw bericht over de NRP op deze website.

   

  Heb jij een vraag over NRP of ervaar jij problemen met de NRP? Stuur een mail naar nrp@bvpp.nl!