Nieuws

 • De Nieuwe Route van de Post uitgelegd: Stap 3, 4 en 5

  29/03/2019
  PostNL CAOPostNL Postbezorgers

  PostNL is gestart met de voorbereidingen rond de  Nieuwe Route van de Post (NRP): een nieuw systeem waarbij er op elke dag piekwijken en dalwijken zijn. Ook wordt er geen huis-aan-huis meer besteld. De NRP start op 4 juni 2019.  Het vijf-stappenplan van de NRP:

  Stap 1: inventariseren (uitvraag van jouw inzetbaarheid in februari)
  Stap 2: teamleiders maken inzetplanning  (is in maart gedaan)

  Stap 3: terugkoppeling naar de medewerkers in een teamoverleg (vanaf eind maart)
  Stap 4: (eventuele) individuele gesprekken met medewerkers die niet tevreden zijn
  Stap 5: afronding met akkoord

  Stap 3: je nieuwe inzetplanning

  PostNL gaat nu beginnen met de voor jou belangrijkste stap, te weten stap 3: Je nieuwe rooster vanaf 4 juni. Je krijgt via de Mijnwerkapp een bericht van je teamleider met welke loop je krijgt op welke dag en de nieuwe looptijden voor alle wijken. Ook krijg je te zien wat de  (nieuwe) aanlevertijden op je depot zijn en welke wijken een piekdag houden op dinsdag/donderdag/zaterdag (X-wijken) en welke wijken een piekdag krijgen op woensdag/vrijdag (Y-wijken). In de voorbereiding krijg je een overzicht van je nieuwe diensten op papier.  

  Houd er rekening mee dat op elke depot/voorbereidingslocatie er iets moet veranderen omdat er meer werk op woensdag/vrijdag komt en minder werk op dinsdag/donderdag/zaterdag. Het kan zijn dat je voortaan een andere wijk gaat lopen vanwege deze wijzigingen.

  Het teamoverleg

  De nieuwe roosters worden tijdens het teamoverleg besproken. Als jouw nieuwe rooster nadelig is voor jou, dan geef je dat tijdens het teamoverleg aan. Een collega zou dan wellicht kunnen ruilen.
  Kun je niet bij het teamoverleg aanwezig zijn? Bespreek jouw rooster en de mogelijke knelpunten in jouw rooster dan vooraf met jouw teamleider. Jouw teamleider kan dit dan bespreken met je collega’s.

  Stap 4: individuele gesprekken met je teamleider

  Als je niet akkoord gaat met je nieuwe rooster, dan geef je dit aan bij je teamleider. Zorg dat je hiervan een schriftelijke bevestiging krijgt (antwoord op je mail is voldoende). Met je teamleider ga je dan nogmaals in gesprek. Als je een begeleider/belangenbehartiger wilt meenemen naar het gesprek, geef dit dan vooraf aan.

  Tips: Luister rustig naar je leidinggevende en geef aan wat je anders zou willen en waarom. Probeer vooraf ook zelf oplossingen te bedenken en bespreek die. Kijk ook goed naar de oplossingen waar jouw teamleider eventueel mee komt. Als je alsnog akkoord gaat met jouw nieuwe rooster, dan kun je dat tijdens dit gesprek aangeven.

  Nog steeds niet samen tot een oplossing gekomen?

  Als jullie er nog steeds niet uit zijn gekomen, dan kan het volgende gebeuren: jouw teamleider klopt bij een adviescommissie aan en bespreekt vervolgens dat advies met jou. Daarna neemt jouw teamleider een besluit over jouw rooster (en overhandigt je de bezwaarprocedure). Na maximaal drie dagen krijg je een verslag  van dit gesprek en je hebt dan nog 7 dagen om een bezwaarprocedure tegen het besluit op te starten.

  Stap 5:  afronding met akkoord

  Iedere medewerker krijgt nog de vraag of je definitief akkoord gaat met je nieuwe rooster. Dit moet ook weer vergezeld gaan met een overzicht van alle (gewijzigde) lopen van het depot/diensten bij voorbereiding zodat je goed ziet waarmee je akkoord gaat.  Bij bezorging gaat dit via de Mijnwerkapp, bij voorbereiden via een invulformulier. Niet iedereen krijgt deze vraag  op hetzelfde moment.

  Als je op dat moment nog in afwachting bent van een gesprek met je teamleider of al in de bezwaarprocedure zit, ga je dus NIET akkoord.

  Je krijgt dan later nogmaals dezelfde vraag. Als je vergeet om te reageren krijg je een  reminder, daarin staat dat je automatisch akkoord gaat als je nog steeds niet reageert.

  Bij verlof/ziekte moet de teamleider contact met je opnemen.

  Vragen?
  Heb je nog vragen over de NRP? Mail de BVPP via nrp@bvpp.nl.

  NRP-tips voor postbezorgers: klik hier.