Medezeggenschapsverkiezingen 2019 PostNL

 • Medezeggenschapsverkiezingen 2019 PostNL

  06/06/2019
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  Op 5 en 6 november 2019 zijn de verkiezingen voor de Medezeggenschap (ook wel Ondernemingsraad (OR) en of Onderdeelcommissie (OC) genoemd) binnen PostNL. De Bond van Post Personeel is op zoek naar leden die zich verkiesbaar willen stellen voor de komende verkiezingen bij één van de volgende onderdelen:

  • Operations (incl. OC Bezorgen en OC Sorteren)
  • Commercie
  • Spotta (incl. OC PostNL Communicatie Services)
  • Pakketten en Logistiek
  • Cross Border Solutions
  • Customer Excellente
  • Hoofdkantoor

  Wat vindt de BVPP belangrijk?

  De BVPP vindt het belangrijk dat zij leden hebben in de Medezeggenschap die weten wat er speelt op de werkvloer. Als lid van de Medezeggenschap ben je immers gesprekspartner, namens de medewerkers, met de bedrijfsleiding van PostNL van het onderdeel waar je werkzaam bent. Je overlegt samen met je collega medezeggenschappers over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen binnen de PostNL bedrijfsonderdelen. Kennis van de praktijk hierbij is voor kandidaten van de BVPP een vereiste.

  Wat doe je in de Medezeggenschap?

  Als Medezeggenschapper vertegenwoordig je de medewerkers en bevorder je dat afspraken over o.a. personeelsbeleid worden nageleefd. Als lid van de OR/OC behartig je dus belangen van je collega’s. Je kunt écht invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen het bedrijf en bij de afwegingen tussen het bedrijfsbelang en de werknemersbelangen. Je levert dus een bijdrage aan de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van je collega’s.
   

  Wat levert het lidmaatschap van de medezeggenschap je op?

  • je kunt echt iets betekenen voor de werkomstandigheden van je collega’s en die van jezelf
  • je ontwikkelt jezelf en verschillende competenties zoals helder communiceren, onderhandelen, argumenteren, netwerken, beoordelen van beleid en het verkrijgen van een helicopterview
  • je krijgt faciliteiten en trainingen om het OR/OC-werk goed te kunnen doen
  • je werkt samen met andere collega’s dan die van je eigen (bekende) afdeling
  • het OR/OC-werk voegt een extra dimensie en uitdaging toe aan je normale werkzaamheden

  Kan ik mijzelf verkiesbaar stellen?

  Ben jij werkzaam binnen één van bovengenoemde onderdelen van PostNL? Ben jij lid van de BVPP en minimaal 6 maanden in dienst van PostNL op het moment dat de verkiezingen worden gehouden (november 2019)? Dan kun jij je verkiesbaar stellen. Stuur daarover een email aan verkiezingen@bvpp.nl. Geef in je mail duidelijk aan voor welk bedrijfsonderdeel jij je beschikbaar wilt stellen. Dit kan tot uiterlijk 23 juni 2019.

  Ik wil graag meer weten?

  We kunnen ons voorstellen dat je eerst meer wil weten. Neem dan contact op met de bestuurder van de BVPP: Joost Bol. Dit kan telefonisch 070 – 32 02 904 of mail naar verkiezingen@bvpp.nl.