Kabinet nu aan zet: consolidatie in het belang van het post personeel

 • Kabinet nu aan zet: consolidatie in het belang van het post personeel

  05/09/2019
  BelangenbehartigingPostNL CAOPostNL Postbezorgers

  BVPP roept het Kabinet op om snel consolidatie mogelijk te maken in het belang van de medewerkers in de postsector 

  Vandaag heeft de ACM bekend gemaakt dat zij de fusie tussen Sandd en PostNL afwijst. Daarbij worden zeer veel argumenten aangevoerd, die voorbijgaan aan de praktijk waar medewerkers in deze snel krimpende markt dagelijks mee te maken hebben. Van meet af aan was duidelijk dat ACM de fusie zou afwijzen. Het lijkt erop dat de ACM nu de politiek wenst te beïnvloeden in een richting, die geen rekening houdt met de belangen van medewerkers of de continuïteit van de dienstverlening.  In de krimpende postmarkt van Nederland staat het voortbestaan van de postbezorging zwaar onder druk en daarmee het werk van 50.000 postmedewerkers, met name die werkzaam zijn bij PostNL en Sandd.

  ACM bagatelliseert dat de postmarkt jaarlijks met 10% krimpt. Op geen enkele wijze kunnen bezuinigingsmaatregelen dit bijhouden. De stelling van ACM, dat alles zo door kan gaan, wordt door de mensen die dagelijks in de postsector werken absoluut niet herkend. Integendeel: de medewerkers en de bedrijven staan zwaar onder druk. Er is nu een jaar gewacht op het voorspelbare oordeel van ACM; de urgentie voor actie is alleen maar toegenomen!

  De vakbonden hebben kennisgenomen van de aanvraag van PostNL, waarbij Staatssecretaris Keijzer wordt verzocht de fusie alsnog goed te keuren. In dat verband doen wij andermaal een beroep op het Kabinet om op zeer korte termijn concrete stappen te nemen om de werkgelegenheid van het postpersoneel in Nederland te redden. Stop het huidige afbraakbeleid met onhoudbare concurrentie! Niets doen leidt immers tot het omvallen van de postbedrijven – als gevolg daarvan – veel en nodeloos banenverlies onder het postpersoneel.

  Het is daarom zaak om de lijn van het advies van mevrouw Oudeman over de postmarkt, dat zij al in juni vorig jaar aan staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Keijzer aanreikte, vast te houden door de fusie te accepteren. Dit advies pleitte voor een heldere verschuiving van de huidige moordende (prijs)concurrentie die leidt tot uitholling van arbeidsvoorwaarden naar stabiliteit, door consolidatie tussen de postpartijen toe te staan. Er is niets veranderd aan de noodzaak, alleen is de situatie nog nijpender geworden door de voortdurende volumedaling.

  De vakbonden roepen de Staatssecretaris op om ongelukken te voorkomen, die ernstige sociale gevolgen voor de medewerkers in de sector tot gevolg zullen hebben. Sta PostNL en Sandd toe om netwerken samen te voegen en de krachten te verenigen. De vakbonden zijn ervan overtuigd dat deze oplossing, in de sterk krimpende postmarkt, zal leiden tot (1) fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor al het postpersoneel, (2) een toegankelijke en betaalbare dienstverlening te handhaven en (3) sociale verantwoorde verdere krimp van de sector mogelijk te maken. Wanneer dit niet mogelijk wordt gemaakt, zullen duizenden postmedewerkers er de dupe van zijn.