Nieuws

  • Stand van zaken cao overleg postbezorgers - 18 oktober 2019 -

    18/10/2019
    PostNL Postbezorgers

    In onze nieuwsbrief van 19 september jl. hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het overleg voor een nieuwe cao postbezorgers. De insteek was om te komen tot een korte cao (4 maanden) in afwachting van het besluit van de ACM. We hebben toen ook aangegeven, dat we het bod van PostNL zouden bespreken met onze kaderleden. Inmiddels zijn we ingehaald door de tijd. Het besluit van de ACM is door de staatssecretaris naast zich neergelegd en dat betekent dat PostNL Sandd over mag nemen. Ook de hebben de kaderleden van de Bond van Post Personeel zich uitgesproken niet voor een korte cao met het daarbij behorende akkoord te gaan.

    Afgelopen week hebben wij dan ook met PostNL besproken dat we een “normale onderhandeling” willen voeren voor een nieuwe cao Postbezorgers die met terugwerkende kracht op 1 oktober 2019 in zal gaan. We starten dit overleg met PostNL en de andere bonden op maandag 28 oktober a.s. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!