Nieuws

 • 10 tips voor het aanvragen van je verlof en vakantie voor 2020

  11/11/2019
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  10 tips voor het aanvragen van je verlof en vakantie voor 2020

  Medewerkers van PostNL kunnen weer hun vakantieweken of losse verlofdagen voor 2020 aanvragen. Weet jij nog niet wanneer je vakantie wil volgend jaar? Of weet je nog niet zeker wanneer jouw partner vakantie heeft? Wil je vrij hebben rond kerst of oud en nieuw? Lees de tips en tricks over hoe jij het best jouw vakantie kunt aanvragen!

  Download hier de Vakantie-/verlofregeling 2020 Productiemedewerkers Operations

  Recht op vakantie

  Iedereen heeft volgens de wet recht op een aantal vakantiedagen. Lees hier meer over hoe jij jouw aantal wettelijke vakantiedagen kunt berekenen. 

  Daarnaast heb je bovenwettelijke vakantiedagen, deze zijn met jouw werkgever afgesproken en staan in de CAO. Let op! Postbezorgers hebben geen bovenwettelijke vakantiedagen.

  Bij PostNL heeft iedere medewerker het recht om minimaal 3 weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Volle, aaneengesloten vakantieweken worden vakantieplanning genoemd.

  Langer vakantie nemen mag ook, maar als dat knelpunten geeft in het toekennen van verlof van collega’s, dan kunnen hier voorwaarden aan worden gesteld door jouw leidinggevende (bijvoorbeeld: niet alle weken in een schoolvakantieperiode opnemen).

  Hoe vraag je verlof aan?

  Lees hier hoe jij jouw verlof volgend jaar kunt aanvragen. Tot en met 17 november 2019 kun jij jouw vakantie/verlof voor 2020 aanvragen bij PostNL.
   

  Tip 1. Bij twijfel, gewoon doen!

  Ook als je nog niet 100%  zeker weet wanneer je je vakantiedagen wilt opnemen volgend jaar, is het toch goed om jouw verlof/vakantie vóór 17 november 2019 aan te vragen. De kans dat je kunt wisselen van hoogseizoen naar laagseizoen is groter dan andersom. Terugtrekken van aangevraagd verlof is ook altijd mogelijk. Als je nu niets aanvraagt sta je zeker achteraan in de rij.

  Tip 2. Losse vrije dagen

  Als jij voldoende vakantie-/verlofdagen hebt, is het ook mogelijk om losse vrije dagen aan te vragen. Dit worden verlofdagen genoemd. Doe dit vooral voor de zaterdagen. Een zaterdag terugtrekken kan altijd, maar het later in het jaar aanvragen is moeilijker. Zet die zaterdagen in je agenda en trek ze op tijd in. Volle weken gaan niét voor op losse dagen. Let op: dit argument is dus géén geldige toelichting.

  Tip 3. Meer-uren In Vrije Tijd

  Als je MIVT-uren spaart, mag je ook die verlofuren nu al aanvragen. Later in het jaar is dat vaak lastig in verband met de onderbezetting. Terugtrekken kan altijd nog. MIVT-uren worden vanaf nu niet meer in oktober maar in april uitbetaald. Houd er rekening mee dat je extra MIVT-uren aanvraagt én opmaakt in het eerste kwartaal van 2020 als je niet wil dat er MIVT-uren worden uitbetaald. Maximaal 4x je contracturen aan MIVT-uren mogen blijven staan op 1 april.

  Tip 4. Wees een vroege vogel voor het eerste kwartaal!

  Je hoeft niet tot in november te wachten om je verlof aan te vragen als het om de periode van 1 januari tot en met 31 maart gaat én als die buiten de schoolvakanties/carnaval valt. Je kunt jouw aanvraag dus al in de zomer indienen. Jouw leidinggevende mag op basis van ervaring (bijv. in die week gaan normaal weinig collega’s op vakantie) je vakantieperiode al goedkeuren. Dus als je in de eerste drie maanden van 2021 op vakantie wil en het is buiten de schoolvakanties dan kun je dat ook al aanvragen en goedgekeurd krijgen in de zomer van 2020. Zet het in je agenda!

  Tip 5. Geen bericht = goed bericht

  Wanneer jij jouw verlofverzoek uiterlijk 17 november 2019 hebt ingediend en jij vóór dinsdag 3 december 2019 geen bericht hebt ontvangen van jouw leidinggevende, dan is jouw verlof goedgekeurd.

  Het kan gebeuren dat teveel collega’s tegelijk verlof aangevraagd hebben voor dezelfde week en jouw leidinggevende heeft dan meer tijd nodig om die aanvragen te beoordelen.

  Jouw leidinggevende moet jou in dit geval vóór dinsdag 3 december 2019 een bericht hebben gestuurd met de mededeling dat het wat langer gaat duren met goedkeuren van die betreffende periode. Dat uitstellen mag tot uiterlijk 16 december 2019 duren. Dan moet je horen of jouw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

  Volgt jouw leidinggevende deze procedure niet? Dan heb jij automatisch recht op goedkeuring van jouw verlof/vakantieaanvraag.

  We krijgen wel eens vragen of er geloot mag worden.  Of er wordt gevraagd of de leidinggevende jou pas vlak voor de aangevraagde verlofdatum mag laten weten of het doorgaat omdat er teveel collega’s tegelijk vrij willen.  Loten mag wel maar dan wel voor iedereen zichtbaar, bijvoorbeeld op depot. Aanhouden van de verlofaanvraag door de leidinggevende mag niet. Iedereen die verlof heeft aangevraagd uiterlijk 17 november moet een akkoord of niet akkoord krijgen op uiterlijk 16 december. Als jij zélf na afkeuren wil dat je teamleider er later in het jaar nog eens naar kijkt dan mag je vragen om het afgekeurde verlof aan te houden, maar alleen op joúw initiatief!

  Tip 6. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

  Per week mag er een bepaalde hoeveelheid medewerkers, vallend onder dezelfde leidinggevende (of team), met verlof.

  Gedurende de normale weken van het jaar is dat 30% van de medewerkers. Tijdens de zomervakantie mag de helft van de medewerkers met verlof/vakantie. Tijdens alle ándere schoolvakanties is dat 40% . In de hele maand september mag, omdat dat de drukste maand is tegenwoordig, slechts 20% van de medewerkers weg. Als jij jouw verlof later dan 17 november 2019 aanvraagt, dan hebben alle eerder ingediende aanvragen voorrang en loop jij het risico dat jouw aanvraag wordt afgekeurd. Zorg er dus voor dat je op tijd bent!

  Vraag verlof wat je later dan november wilt aanvragen als het even kan meer dan 14 dagen voor de beoogde datum aan omdat anders andere regels gelden. Jouw leidinggevende mag (als het verlof binnen 14 dagen plaatsvindt) naar het percentage verlofgangers kijken, maar ook naar het aantal zieken of het aantal vacatures. Dat mag niet als je het meer dan twee weken vooraf aanvraagt.

   Tip 7. Vervallen van vakantie/verlof

  Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk om vakantie/verlof aan te vragen. Je moet jouw vakantiedagen in hetzelfde jaar dat je het hebt opgebouwd opnemen. Doe je dit niet, dan heb je nog tót uiterlijk 1 juli van het jaar erna om het op te maken. Daarna loop je het risico dat je vakantiedagen komen te vervallen.

  Controleer daarom goed nu in november of je nog verlofuren hebt die komen te vervallen. Die doe je op jouw vakantiekaart. In tegenstelling tot de Mijnwerk-app kun je daar wél zien hoeveel vakantieuren je nog moet opmaken. Zorg ervoor dat je deze uren vóór 1 juli 2020 aanvraagt én opneemt.

  Voor bovenwettelijke, opgebouwde vakantie-/verlofdagen geldt dat je deze tot 31 december vijf kalenderjaren later nog mag opnemen.

   Tip 8. Kerst

  In de periode van 9 december 2020 tot aan kerst is verlof slechts zeer beperkt mogelijk. Helaas zeggen veel leidinggevenden dat de hele maand december een gesloten periode is. Dat is niet waar. In de dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag mag zelfs 20% van de medewerkers met verlof. Dien jouw verlofverzoek voor december 2020 óók voor 17 november 2019 in. 

  Let op: 2 januari 2021 valt op een zaterdag en valt in week 53. Deze datum zou je dus ook moeten kunnen aanvragen nu in november 2019. Op het moment van schrijven van dit artikel lukt dat nog niet. Je kunt wel oudjaarsdag 2020 aanvragen. Als het zondag 17 november nog steeds niet lukt en je wilt zaterdag 2 januari 2021 vrij: vraag deze datum dan aan per mail bij je teamleider. Zet daarbij dat deze datum valt in week 53 en dat je dus recht hebt om die aan te vragen maar dat dit niet lukt. Vraag ook een bevestiging van je teamleider dat je deze datum op tijd hebt aangevraagd.

  Tip 9. Wat als jouw later aangevraagd verlof wordt afgekeurd

  Als je ná 17 november 2019 verlof aanvraagt voor een losse dag of week, dan mag dat worden afgekeurd maar alleen als dat aan de volgende regels voldoet: Afkeuren moet binnen twee weken na de verlofaanvraag én met een toelichting. Een alternatief moet gegeven worden als de medewerker daarom vraagt. Dit omdat een alternatieve datum voor bijvoorbeeld de bruiloft van je neef niet handig is. Is jouw verlof niet goed/afgekeurd binnen 14 dagen of is de toelichting niet geldig: maak een screenshot en stuur dat naar je leidinggevende of admin met de vraag om jouw verlof alsnog goed te keuren.

  Tip 10. Schakel hulp in

  Is iets uit dit artikel jou niet duidelijk? Is jouw verzoek afgekeurd en kom je er met je leidinggevende niet uit? Of heb je andere vragen over vakantie en verlof?
  Mail je vraag naar secretariaat@bvpp.nl. Wij helpen je graag verder!