Nieuws

 • Belastingvoordeel rondom de vakbondscontributie 2019

  26/11/2019
  Ledenvoordeel

  Ben je lid van de BVPP? Ook dit jaar is het mogelijk een deel van jouw vakbondscontributie terug te krijgen. De BVPP adviseert je  om gebruik te maken van deze voordelige regeling en geen geld te laten liggen!

  Wat houdt de belasting voordeelregeling vakbondscontributie in?

  In een aantal cao’s is door de BVPP geregeld dat jij als lid een deel van jouw vakbondscontributie kunt terug krijgen via jouw werkgever. Hiervoor moet jij de jaaropgave vakbondscontributie inleveren bij jouw werkgever. De werkgever verrekent dan eenmalig de betaalde contributie met jouw bruto maandsalaris. Je betaalt dan dus minder belasting en sociale premies! Heel voordelig dus!

  Geldt deze regeling ook voor mij?

  De belasting voordeelregeling is in de Cao PostNL opgenomen. BVPP leden die onder deze cao vallen (waaronder ook BVPP leden van Cao PostNL Pakketten & Logistiek) én in maart 2020  nog in dienst zijn van PostNL, kunnen gebruik maken van de belasting voordeelregeling.

  Helaas geldt de regeling NIET voor de BVPP leden die vallen onder de volgende cao’s:

  • Cao PostNL Postbezorger
  • Cao TNT/Fedex

  De leden werkzaam bij CEVA, ING, BDPN, Service Point Paragon en Cendris zijn reeds geinformeerd.

  Overige BVPP leden: Is er in jouw cao een regeling voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie? Meldt dit dan direct aan de BVPP secretariaat@bvpp.nl t.a.v. dhr. Toin van den Oever. Je ontvangt dan van ons jouw vakbondscontributie jaaropgave 2019.

  Ik val onder de regeling, wanneer kan ik gebruik maken van de voordeel regeling?

  Je kunt vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de belasting voordeelregeling via jouw werkgever. Je kunt van jouw werkgever verwachten dat de verrekening plaatsvindt in de maand maart 2020.

  Hoe declareer ik mijn vakbondscontributie bij PostNL?

  Lever jouw vakbondscontributie jaaropgaaf 2019 in bij jouw werkgever. Je doet dit via de Concur app op je mobiele telefoon of rechtstreeks via www.concur.nl ‘Mijn HR’.

  Hoe kom ik aan mijn vakbondscontributie jaaropgaaf 2019?

  De vakbondscontributie jaaropgaaf 2019 ontvang jij automatisch van ons via de post op jouw huisadres in de maand december 2019. Zorg er dus voor dat jouw actuele contact- en adresgegevens bij ons bekend zijn.

  Adreswijziging doorgeven? Mail het ons via secretariaat@bvpp.nl

  Heb je geen jaaropgaaf van jouw betaalde vakbondscontributie over het jaar 2019 ontvangen van ons?

  Laat het ons weten door een mail te sturen naar secretariaat@bvpp.nl t.a.v. BVPP penningmeester.