Nieuws

 • Meldpunt Samenvoeging Sandd en PostNL: vervolg

  21/02/2020
  PostNL Postbezorgers

  Op woensdag 19 februari 2020 vond een overleg tussen de BVPP en PostNL plaats waarbij de meldingen van BVPP leden aan het Meldpunt Samenvoeging Sandd en PostNL door de twee partijen werden besproken. Dankzij het Meldpunt van de BVPP zijn er vier kernproblemen aan het voetlicht gekomen, waar de BVPP in het overleg aandacht voor vraagt aan PostNL.

  BVPP vraagt om aandacht, steun en begeleiding voor post personeel

  De afgelopen weken werd er door de leden van de BVPP - zowel PostNL als voormalig Sandd-medewerkers - veelvuldig gebruik gemaakt van het Meldpunt Samenvoeging Sandd en PostNL (lees in dit artikel meer over het meldpunt). Dit zijn de kernproblemen:

  Problemen samenvoeging Sandd en PostNL:

  • Alle postmedewerkers hebben moeite met de nieuwe roosters en de daardoor ontstane plus- en min-uren. In bepaalde bezorggebieden zijn er meer postbezorgers geplaatst dan dat er werk is, waardoor er in een aantal wijken meer postbezorgers lopen dan er feitelijk nodig zijn. In deze bezorggebieden is de verhouding van postbezorgers en de hoeveelheid aan werk dus niet goed verdeeld. Met name de PostNL medewerkers maken zich daarom zorgen of zij aan hun contracturen zullen komen.
    
  • Leidinggevenden staan al geruime tijd onder werkdruk. Zij moeten teveel doen in te weinig tijd. De KNJ-periode, de nieuwe werkwijze X- en Y-wijken, de matching van voormalig Sandd medewerkers op de wijken, de daarmee gepaarde begeleiding van de nieuwe roosters en het aansturen, opleiden en begeleiden van veel nieuw personeel is voor deze groep een te grote belasting.
    
  • Voormalig Sandd medewerkers ervaren over het algemeen hun werk bij PostNL als zwaarder dan bij Sandd. De oorzaak hiervan ligt niet alleen in de verandering van de functie, het werken met een app, het werken op andere dagen en het zwaarder worden van de posttassen, maar ook in het niet meer kunnen voorbereiden van de eigen wijk. Het laatste heeft als gevolg dat zij vooraf niet weten wat er in hun bundel zit en daardoor vaker op en neer moeten lopen en onnodig extra tijd hieraan kwijt zijn;
    
  • Voor veel voormalig Sandd medewerkers is het ophalen van de post bij het depot een punt van ergernis door de reistijd en -afstand, vooral omdat er voorheen vanuit huis werd gewerkt;
    

  De BVPP heeft op woensdag 19 februari 2020 aandacht gevraagd voor bovengenoemde problemen en heeft bij PostNL gepleit voor goede begeleiding en ondersteuning voor al het post personeel. PostNL heeft gezegd erkenning te hebben voor de problemen die de BVPP heeft aangekaart. Het bedrijf heeft aangegeven deze problemen intern te bespreken en het gesprek met de BVPP te continueren om de problemen op te lossen van al het post personeel. We houden jullie op de hoogte.

  Deel dit bericht door deze link te kopiëren: 
  http://bit.ly/meldpuntsamenvoegingvervolg