Nieuws

 • Corona (Covid-19) en de gevolgen voor het werk

  16/03/2020
  Belangenbehartiging

  Door: Victor Schöyer, jurist 

  De uitbraak van het Covid-19 virus heeft voor werkend Nederland verstrekkende gevolgen. Een aantal zaken is hier van belang: kinderen die niet naar school of naar de opvang kunnen, werknemers die ziek of mogelijk ziek zijn, de vraag of er wel genoeg werk is en de afstand tot elkaar die de overheid mensen adviseert te houden.

  Indien er als gevolg van de uitbraak van het corona-virus onvoldoende werk is, dan kan er voor de werknemers mogelijk werktijdverkorting worden aangevraagd. Voor het deel dat de werknemer geconfronteerd wordt met werktijdverkorting zal een ww-uitkering door het UWV betaald moeten worden.

  Voor het deel dat de werknemers blijven werken geldt het volgende. Probeer afstand te houden en hygiëne maatregelen in acht te nemen: regelmatig handen wassen met water en zeep, gebruik papieren handdoeken slechts eenmaal, nies in de binnenkant van de ellenboog, schudt geen handen meer. Mocht het zo zijn dat er vragen zijn dan kunt u hiervoor de bedrijfsarts benaderen.

  De werkgever dient de werknemer een veilige werkplek te bieden. Het betekent dat de werkgever zich dient te houden aan de richtlijnen van de GGD.

  Mocht het zo zijn dat je (lichte) klachten heb, dan is het advies thuis te blijven. De lichte klachten zijn: Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, lichte koorts (38 graden Celsius). Neem contact op met de werkgever en de bedrijfsarts. Mochten de klachten erger worden, neem dan contact op met de huisarts.

  Calamiteitenverlof
  Op zondag 15 maart jl. heeft de regering onder meer besloten de scholen te sluiten. Deze sluiting duurt in elk geval tot en met 6 april aanstaande. Tenzij beide (in sommige gevallen geldt slechts een enkele) ouders werkzaam zijn in een als vitaal gekenmerkt beroep (denk bijvoorbeeld aan politie, brandweer, gezondheidszorg), kunnen de ouders ook geen gebruik maken van reguliere kinderopvang. De regeling van calamiteitenverlof is bedoeld om een werknemer enige (korte) tijd te gunnen voor het vinden van een oplossing. Oplossingen zouden kunnen zijn – voor diegenen die niet thuis kunnen werken en wel kinderen hebben– op andere tijden werken (in overleg met de werkgever) zoals door de regering is aanbevolen, eventueel met de partner afspraken te maken om bij toerbeurt op de kinderen te passen. Ga met de werkgever hier het gesprek over aan!

  Voor zover het mogelijk is, kunnen afspraken worden gemaakt wat thuiswerken van de werknemer betreft. Omdat de werkgever de werknemer een veilige werkplek dient te bieden is het vaak in het belang van zowel werkgever als werknemer dat hier maatwerk geboden wordt. Praat hierover met je werkgever.

  Loon tijdens ziekte
  Bij ziekteverzuim vanwege het corona-virus zal de werkgever het loon moeten doorbetalen. Indien een werknemer preventief in quarantaine gaat, dan bestaat ook het recht op loon. De werknemer behoort tijdens het werk de veiligheidsinstructie van de werkgever ter harte te nemen om het recht op loon tijdens ziekte niet te verliezen.

  0-uren contract
  Heb je een nul urencontract en kan je niet werken in verband met corona, dan houd je recht op je salaris gebaseerd op je gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden, als dit een representatieve periode is, anders is deze duur 6 maanden of een andere representatieve periode.

  Conclusie
  Mocht je besmet raken met het coronavirus dan behoud je het recht op loon, ook voor de periode dat je (preventief) in quarantaine moet. Je hoeft hiervoor geen verlof op te nemen. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn om thuis of op andere tijdstippen te werken.

  Kijk regelmatig op onze website voor het laatste nieuws!