Nieuws

 • ALV van de BVPP voorlopig uitgesteld

  19/03/2020

  Beste Collega,

   Het hoofdbestuur van de BVPP wil U over het volgende informeren:

  Op basis van landelijke ‘regelgeving’ en adviezen is de geplande Algemene Leden vergadering van vrijdag 17 april 2020 voorlopig uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Als gevolg van het uitstellen voldoen wij niet aan de statuten van BVPP, daarin staat in (artikel 19 lid 1.) Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het bondsjaar, wordt een vergadering van de raad van afgevaardigden -de jaarvergadering- gehouden. Door de landelijke ‘regelgeving’ mag de op tijd geplande vergadering niet doorgaan.

   Het bestuur vertrouwt erop dat, gezien de huidige situatie, de leden begrip zullen hebben voor het feit dat de vergaderingen op een later tijdstip  zullen plaatsvinden..

   Namens het hoofdbestuur BVPP

  Cor Verbogt

  Voorzitter