Meeruren tellen mee in de in de hoogte van de beëindigingsvergoeding

 • Meeruren tellen mee in de in de hoogte van de beëindigingsvergoeding

  28/04/2020
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  BVPP wint rechtszaak, uitspraak heeft ook gevolgen voor andere werknemers

  Een werknemer van PostNL was volgens zijn contract 20 uur per week werkzaam. De werknemer maakte al vele jaren meeruren. Als gevolg van werkvermindering en organisatorische wijzigingen was PostNL genoodzaakt een reorganisatie door te voeren. De functie van de werknemer in kwestie kwam te vervallen, aldus PostNL. Toen de werknemer, nadat hij zijn functie ‘teamleider’ vacant gesteld zag (maar wel onder de nieuwe naam ‘teamcoach’), heeft hij hierop gesolliciteerd. Gek genoeg werd hij niet geschikt bevonden.

  PostNL kreeg toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen
  Hierop heeft PostNL het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen. Het UWV heeft deze toestemming gegeven, waarna PostNL de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

  Werknemer daagde PostNL voor de rechter
  Hierop heeft de werknemer PostNL voor de kantonrechter gedaagd. Dit heeft de BVPP voor hem gedaan. PostNL heeft zich naar aanleiding van die procedure bereid verklaard om over te gaan tot herstel van de arbeidsovereenkomst. De rechter was van mening dat het verrichtte meeruren geen aanleiding waren om de arbeidsduur in je arbeidsovereenkomst te verhogen.

  BVPP ging in hoger beroep bij het Hof
  Omdat de BVPP het niet op alle punten eens was met de uitspraak van de kantonrechter en de BVPP van mening was dat deze uitspraak voor andere werknemers ook gevolgen zou hebben, is besloten hiertegen bij het Hof in beroep te gaan.

  Het Hof van Den Haag dacht anders dan de kantonrechter. Het Hof vindt dat de arbeidsduur die werknemer wilde verrichten hoger was dan in het contract stond. Voor dat hogere aantal uren had de werknemer dan ook moeten zijn herplaatst. De werknemer had ook recht op een hogere doorbetaling van loon vanaf het moment dat hij zijn baan kwijtraakte. De pensioenafdracht diende ook op basis van het hogere urenaantal te worden aangepast. 

  Uitspraak rechter
  PostNL moet de werknemer terug in dienst nemen. Voor de periode dat de werknemer gebruik moest maken van een WW-uitkering is PostNL verplicht het verschil met het loon te betalen aan de werknemer. Verder ontvangt de werknemer een vergoeding voor de gemiste pensioenafdracht. De vergoedingen zijn toegekend op grond van de contractuele arbeidsduur én de meeruren.

  Conclusie
  Duidelijk is geworden uit deze uitspraak van het Hof dat indien een werknemer meer uren maakt dan uit het contract blijkt, de meeruren meetellen voor de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding, herplaatsing en pensioenafdracht. Het is dan ook verstandig om goed in de gaten te houden hoeveel meeruren je gemiddeld hebt als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

  Heb je vragen over meeruren of andere juridische vragen? Neem contact op via mail: secretariaat@bvpp.nl of bel 070 320 2904. Voor leden van de BVPP zijn hier geen kosten aan verbonden.