Mike Pennock is per 11 mei 2020 de nieuwe penningmeester van de BVPP

 • Mike Pennock is per 11 mei 2020 de nieuwe penningmeester van de BVPP

  22/05/2020
  Overige

  Naar aanleiding van het vertrek van onze penningmeester Toin van den Oever heeft het hoofdbestuur actie ondernomen om een geschikte opvolger te werven.

  Via deze nieuwsbrief willen wij alle leden informeren dat Mike Pennock per 11 mei 2020 formeel is benoemd als penningmeester van de BVPP. Dit na afstemming en akkoord met de raad van afgevaardigden.

  Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van de BVPP, heeft het hoofdbestuur de Algemene ledenvergadering van 17 april 2020 moeten annuleren. De oorzaak van deze annulering is de richtlijn van het RIVM over het coronavirus. Hierover bent u via een aparte nieuwsbrief geïnformeerd.

  Het hoofdbestuur heeft gebruik gemaakt van de aangenomen tijdelijke spoedwet.

  Alle leden, die voor 2020 lid van de Raad van Afgevaardigden zijn (RVA Lid), zijn via email aangeschreven om hun stem uit te brengen. Dit met als doel om de bestuurswisseling van onze penningmeester, formeel te kunnen bewerkstellingen.

  Hierbij de overzichten van de uitgebrachte stemmen

  • 51 RVA leden die zijn aangeschreven;
  • 43 leden die ja hebben gestemd en  geen stemmen tegen. 8 leden hebben hun stem niet uitgebracht;
  • 84,3% heeft het voorstel van het hoofdbestuur goedgekeurd.

   De verdeling van de  positief uitgebrachte stemmen tov het totaal aantal stemmen per vakgroep

   Vakgroep Overig Pensioenen    

   3 van de 3

   Vakgroep Overig Actieven          

   4 van de 5

   Vakgroep BDPN                              

   5 van de 5

   Vakgroep Pakketten                      

   7 van de 7

   Vakgroep Postbezorgers             

   10 van de 10

   Vakgroep PostNL                          

   14 van de 21

  Het hoofdbestuur stelt vast dat de RVA leden positief hebben gestemd op het door het hoofdbestuur voorgelegde voorstel. In de vergadering van het hoofdbestuur van 11 mei 2020 is Mike Pennock naar aanleiding van de uitslag van de uitgebrachte stemmen toegetreden tot het hoofdbestuur van de BVPP.

  Daarnaast heeft Mike Pennock op voorstel van de voorzitter de functie van penningmeester aanvaard.

  De voorzitter Cor Verbogt wenst namens het hoofdbestuur Mike Pennock van harte welkom in het hoofdbestuur en wenst hem succes toe in het vervullen van zijn rol als penningmeester.

  Wij realiseren ons dat dit gelopen proces een uitzonderlijke situatie is en bij uitzonderlijke situaties, horen praktische oplossingen. In lijn met de op 21 april gepresenteerde ‘Spoedwet’, heeft  het hoofdbestuur gekozen voor een uitzonderlijke oplossing in de vorm van ‘stemmen via email’.

  Met vriendelijke groeten,

  Cor Verbogt

  Voorzitter