Nieuws

 • Resultaten corona-enquête van BVPP onder medewerkers PostNL

  04/06/2020
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  Van links naar rechts. Anne-Ruth Vuurboom (manager Arbeidszaken PostNL), Jeroen Veldstra (directeur HR Mail PostNL), Paul Siemelink (bestuurder BVPP) en Gerard van Rijn (bestuurder BVPP).De coronacrisis heeft heel wat teweeg gebracht en is niet voorbij. De BVPP heeft als vakorganisatie wekelijks overleg met PostNL gehad om te helpen bij het nemen van de juiste maatregelen tegen verspreiding van corona. Omdat dit gepaard gaat met gesprekken over misstanden of akkefietjes wilde de BVPP ook eens weten wat een groot deel van de leden vindt.

  Een vragenlijst over hoe PostNL omgaat met de coronacrisis is eind mei 2020 digitaal voor de leden en niet leden beschikbaar gesteld.

  Dat corona leeft onder de medewerkers van PostNL is duidelijk. In een goede week hebben 1149 mensen de moeite genomen de meerkeuze vragen te beantwoorden.

  Meer dan 75% van de medewerkers van PostNL die de enquête hebben ingevuld vindt dat collega’s zich goed houden aan de 1,5m afstandsregel. Evenveel mensen vinden dat de leidinggevenden voldoende doen op de werkplekken zodat de medewerkers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd vindt meer dan de helft dat de leidinggevenden hun en hun collega’s aanspreken op afstand houden. Een derde deel zegt zijn leidinggevende niet of nauwelijks te zien tijdens de coronacrisis. Bijna iedereen vindt dat PostNL hun goed geïnformeerd heeft over hoe men met de nieuwe werkwijze veilig kan werken.

  95% zegt dat dat hij op zijn werk gel kan gebruiken voor de handen of de handen kan wassen om ze te desinfecteren.

  Van de kantoorwerkers wil de overgrote meerderheid graag thuis blijven werken en meer dan de helft daarvan zegt daarnaast ook wel een aantal dagen op kantoor te willen werken wegens het missen van collega’s.

  Al met al heeft PostNL volgens de medewerkers van PostNL de crises goed aangepakt! Tegelijkertijd vinden ze dat er plaats is voor verbetering.

  Op de vraag of PostNL nog meer zou kunnen doen om de veiligheid te verbeteren, kwamen 443 leden met 1 of meer ideeën of aanbevelingen. De veelheid en diversiteit ervan dwingt ons om een samenvatting te maken. Onbetwist worden voortdurende communicatie over 1,5 meter afstand houden en het verstrekken van hesjes aan iedere medewerker waar de 1,5m afstand houden op staat, als het belangrijkste ervaren. Mondkapjes en handschoenen vindt men ook belangrijk, als extra middel om zich nog veiliger te voelen, ook gezien de grootte van sommige ruimtes. De noodzaak voor mondkapjes en handschoenen ontleent zich ook aan de klant: niet iedereen is altijd even alert als het gaat om afstand houden, dit wordt ook minder en vaak wil de klant de post of pakketten aannemen. Hierover wordt gesuggereerd om de klanten eens uitleg te geven bijvoorbeeld in een huis-aan-huis folder.

  In het algemeen worden nuttige suggesties gedaan over het gebruiken van feedback van de medewerkers, hoe het sorteren van post beter kan worden gedaan, het beter aangeven van looproutes, meer bewegingsvrijheid, de werkindeling en extra schoonmaak van de locaties en de gelegenheid tot handen wassen op de depots. Ook hier geldt dat afstand houden moeilijk gaat en buiten wachten afhankelijk van de weersomstandigheden al dan niet als goed wordt ervaren. Ook hier worden verschillende aanvangstijdstippen voorgesteld.

  De bevindingen van deze leden-enquête zijn woensdag 3 juni 2020 gepresenteerd en overhandigd aan Jeroen Veldstra, directeur HR MailNL en Anne-Ruth Vuurboom, manager Arbeidszaken van PostNL.

  De bestuurders van de BVPP

  Paul Siemelink

  Gerard van Rijn

  3 juni 2020