TNT Harmonisering cao en pensioen

 • TNT Harmonisering cao en pensioen

  26/06/2020
  TNT / FedEx

  FedEx schendt afspraak met vakbonden over communicatie naar de achterban

  Jullie werkgever heeft zich helaas gedragen als een onbetrouwbare partij in dit laatste stukje van de onderhandelingen over jullie arbeidsvoorwaarden.

  Waar wij op donderdag 18 juni een afspraak hadden over een principeakkoord en er op vertrouwensbasis aanvullende mondelinge afspraken zijn gemaakt, blijkt een week later dat dit vertrouwen door FedEx is geschonden.

  De formele afhandeling rondom het principeakkoord moet nog steeds plaatsvinden. Hetgeen betekent dat de gemaakte afspraken op schrift dienen te worden gezet en pas als alle partijen akkoord gaan met de tekst, dan wordt deze door alle partijen ondertekend en is er sprake van een  een principeakkoord of onderhandelaarsakkoord.

  Daarna volgt dan de communicatie naar de medewerkers en de leden. Vrijwel gelijktijdig door werkgever en de vakbonden. Dit is helaas niet gebeurd, ondanks een heldere afspraak om de communicatie af te stemmen, de vele mailwisselingen en telefonisch contact tussen werkgever en vakbonden.

  Inhoudelijk moesten nog een aantal punten besproken worden.  Werkgever wilde nog berekeningen maken met betrekking tot een eindejaarsuitkering en niet alle (fiscale) informatie rond een aantal componenten van het loon waren duidelijk.  Met name de hoogte van de overeengekomen eindejaarsuitkering is belangrijk en dus was het voor de vakbonden duidelijk dat hier uitsluitsel over moest zijn voordat er gecommuniceerd zou worden naar de achterban. Dit is dus niet gebeurd, ondanks het door vakbonden benadrukte belang hiervan.

  Waar vakbonden de afgelopen dagen zorgvuldig en betrouwbaar zijn omgegaan met de gemaakte afspraken, stond voor werkgever blijkbaar een ander belang voorop.

  Gezien deze onvoorziene en onwenselijke actie van werkgever, gaan wij weer om de tafel zitten om de gewenste duidelijkheid te verkrijgen over deze voor jullie belangrijke arbeidsvoorwaarden. Dat een en ander zijn weerslag heeft op de voortgang en opnieuw vertraging in dit traject  is veroorzaakt mag duidelijk zijn. De vakbonden kiezen echter voor zorgvuldigheid boven snelheid in deze kwestie.

  Uiteraard zullen vakbonden er alles aan doen om zo snel mogelijk het totaalpakket aan afspraken aan jullie voor te leggen.

  Wij hopen jullie hiermee voor dit moment goed te hebben geïnformeerd en komen snel weer bij jullie terug.

  De onderhandelaars

  Paul Siemelink, BVPP
  Toon van Dun, BVPP
  Richlinde Wackers, FNV
  Sander van Mourik, FNV
  Aynur Polat, CNV